طرح توسعه فازهای ١١

طرح‌ توسعه‌ فاز 11 به‌ منظور تامين‌ گاز ترش‌ مورد نياز واحدایران ال ان جی و استحصال میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا خواهد شد.

 مشخصات‌ فني‌ پروژه‌:
   توليد گاز از ميدان‌ پارس‌ جنوبي‌ به‌ ميزان‌ 2000 ميليون‌ فوت‌ مكعب‌ استاندارد در روز
   گاز ترش استحصالي جهت خوراك واحد LNG‌ به ميزان 1900 ميليون‌ فوت‌ مكعب‌ استاندارد در روز
   استحصال‌ ميعانات‌ گازي‌ سنگين‌ به‌ ميزان80‌ هزار بشكه‌ در روز

 تاسيسات‌ دريايي‌ اين‌ طرح‌ عبارتند از:
   دو سكوي‌ مستقل‌ هر يك‌ مجهز به‌ تاسيسات‌ ذيل‌ خواهد بود:
   12 حلقه‌ چاه‌ جهت‌ توليد 1000 ميليون‌ فوت‌ مكعب‌ گاز در روز
   تفكيك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مايعات‌ آب‌) جهت‌ آزمايش‌ چاهها
   دو واحد تفكيك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مايعات‌ آب‌) جهت‌ جداسازي‌ آب
   تصفيه‌كننده‌ آبهاي‌ آلوده‌ به‌ مواد نفتي‌ قبل‌ از تخليه‌ به‌ دريا
   سكوي‌ مشعل‌ سه‌ پايه‌ جهت‌ تخليه‌ اضطراري‌
   دو رشته خط‌ لوله‌ دريايي‌ 32 اينچي‌ به‌ طول‌ 136 كيلومتر جهت‌ انتقال‌ گاز توليدي‌ سكوها به‌ پالايشگاه‌.
   دو رشته خط‌ دريايي‌ 4.5 اينچي‌ هر یک به طول 136 کیلومتر جهت انتقال‌ محلول‌ گلايكول به سكوهاي دريائي‌.
  خط  36 اينچي انتقال میعانات گازی به طول 4،5 كيلومتر و گوی شناور SBM به منظور بارگیری و صادرات میعانات تولید شده

 تاسيسات‌ ساحلي‌ اين‌ طرح‌:
  واحد سيلابه‌گير و جداكننده‌ ميعانات‌ گازي‌ و آب‌
   واحد ذخيره‌سازي‌ ميعانات‌ گازي‌ و تجهیزات ارسال آن به ساحل جهت صادرات
   واحد احياي‌ منواتيلن‌ گلايكول‌
   سرويس‌هاي‌ جانبي‌ شامل‌ بخار، آب‌ و سرويس‌هاي‌ متفرقه‌ از قبيل‌ نيتروژن‌، هوا و غيره‌
   تصفيه‌ آبهاي‌ صنعتي‌ و فاضلاب‌
   سيستم‌هاي‌ مشعل‌ جهت‌ تخليه‌ اضطراري
   سيستم‌ آب‌ آتش‌نشاني‌ (مخزن‌ و تلمبه‌ها و شبكه‌)
   اطاقهاي كنترل، پستهاي برق، آزمايشگاه، انبار،كارگاه،دفاتر و غيره
   سيستم‌ سوخت‌ گاز و ديزل‌ پالايشگاه

تاسيسات‌ ساحلي‌ اين‌ طرح‌ در فاصله‌ حدود يكصد و سي‌ و شش كيلومتري‌ از تاسيسات دريايي و در منطقه ويژه پارس (2) احداث مي‌گردد.پروژه ها > میدان گازی پارس جنوبی > درحال توسعه > فاز ١١