تدارکات و خدمات کالا

اين مديريت وظايف زير را بر عهده دارد :

بررسي بازار و منابع:

اين واحد مسئول شناسايي تهيه كنندگان و سازندگان معتبر كالاست و بررسي امكان ساخت در داخل و يا انتقال فناوري به سازندگان ملي ديگر است.

طبقه بندي و استاندارد كالا:
جمع آوري و بررسي اسناد و مدارك كالاها و قطعات يدكي مورد نياز كه پس از هماهنگي با متقاضي كالا، تائيد و تصويب اين موارد و اعلام به سازندگان و انجام هماهنگي هاي لازم با مديران پروژه ها بر عهده اين امور مي باشد.

خدمات كالا:
اين قسمت پيگير انجام مسائل حمل و نقل ، امور گمركي و همچنين بيمه و امور بانكي اقلام خريداري شده است.

سفارشات و خريد:
اين بخش انجام مراحل خريد داخلي و خارجي و تامين قطعات با كيفيت استاندارد و داراي قيمت مناسب در اسرع وقت از زمان وصول برگه تقاضاي كالا از واحد متقاضي تا هنگام دريافت رسيد كالاي انبار با توجه به جنبه هاي مختلف مقرراتي را بر عهده دارد.

انبارها:
انبارها در سه منطقه چغادك (كالاي پروژه پارس شمالي) عسلويه (پارس جنوبي به تفكيك فازها) و جزيره كيش (اقلام حفاري ) مي باشند.
 


مدیریت ها > تدارکات وخدمات كالا