طرح توسعه فازهای ١٩

ظرفيت توليد از مخزن : دو ميليارد استاندارد فوت مکعب در روز.

 تاسیسات دریایی
     تعداد چاه: 21 حلقه( حفاري 15 حلقه چاه جديد + 6 حلقه چاه سكوي SPD2 فاز1)
     تعداد سکوهای دريائی: 4سكو (2 سكوي اصلي+ 2 سكوي اقماري).
     سكوي موجود SPD2 فاز 1 به عنوان يكي از دو سكوي اقماري خواهد بود.
     خطوط لوله اصلي :دو خط 32 اينچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالايشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کيلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اينچ تزريق MEG .
     خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اينچي پوشش دار (Cladded)انتقال گاز از سكوهاي اقماري به ورودي سكوهاي اصلي ، جمعا" بطول 12 كيلومتر .

 پالايشگاه خشكي
در اين پالايشگاه گاز بهمراه مايعات ورودي فرآورش گرديده و محصولات ذيل توليد مي گردد: 
    50 ميليون استاندارد متر مكعب در روز گاز تصفيه شده.
    1/1 ميليون تن در سال گاز مايع جهت صادرات.
    77 هزار بشكه در روز ميعانات گازي جهت صادرات.
     يك ميليون تن در سال گاز اتان جهت تامين خوراك پتروشيمي.

 محصولات جانبي:
     گوگرد (محصول جانبي فرآيند شيرين سازي گاز) 400 تن در روزجهت صادرات.

 پيمانكار(مشاركت):
     شركت پتروپارس
     شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران


پروژه ها > میدان گازی پارس جنوبی > درحال توسعه > فاز ١٩