معرفی
پژوهش و فناوري، اساسي‌ترين نياز يك جامعه براي رسيدن به پيشرفت و توسعه است و سرمايه‌گذاري دراين امر و هماهنگ نمودن آن با نيازهاي يك كشور، گذرگاه اصلي توسعه پايدار مي باشد.

گامي كه بايستي با سرعت و اهتمام بيشتري برداشته شود کاربرد هر چه بيشتر نتايج پژوهش ها در صنعت است، كه اين امر نيز مستلزم برنامه ريزي هاي خرد و كلان مي باشد كه به ياري عزيزان دست اندركار اقدامات اوليه پشت سر گذاشته شده و با كاربردي نمودن تعدادي از آنها، اين مهم حاصل گشته است.

واحد پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس‌ پس از گذشت 12 سال از زمان تأسيس آن، با همكاري اساتيد، محققان و پژوهشگران تلاش نموده است با ارائه پروژه‌ها، سمينارها و دوره‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي مختلف، همكاري با مراكز مختلف علمي و صنعتي در داخل و خارج كشور، ارتباط با پژوهشگران جوان، محققان، اساتيد با تجربه و دانشگاههاي معتبر كشور، از پيشگامان عرصه تحقيق و پژوهش در صنعت نفت و گاز باشد.

شركت نفت و گاز پارس همواره با ميل و رغبت، پذيراي پژوهشگران و جوانان خلاق و محققان با سابقه در عرصه نفت و گاز بوده است و اميد است كه در آينده اي نزديك شاهد به بارنشستن هر چه بيشتر نتيجه زحمات و تلاشهاي محققان و پژوهشگران، دانشگاهيان، صاحبان صنايع، جوانان خلاق و پژوهندگان تلاشگر اين مرز و بوم باشيم.

فعاليتهاي پژوهشي واحد پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس در زمينه هاي ذيل مي باشد:
1. تعريف محورهاي پژوهشي شركت و دريافت پيشنهادات و ايده هاي نو در چارچوب پروژه هاي پژوهشي
2. حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در زمينه صنعت نفت و گاز تحت عنوان پروژه هاي دانشجويي
3. برگزاري سمينارهاي تخصصي
4. حمايت از چاپ‌ و ارائه مقالات در نشريات و گردهمايي هاي بين‌المللي

تعداد پروژه‌هاي انجام شده و در دست اجراء واحد پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس از سال 1380 تا پايان آبان سال 1392، 442 پروژه بوده است كه به شرح ذيل تفكيك مي‌گردد:

تعداد پروژه‌هاي پژوهشي 68 پروژه مي‌باشد كه از اين تعداد 3 پروژه جاري هستند و 65 پروژه خاتمه يافته اند.

تعداد پروژه‌هاي دانشجويي 374 پروژه بوده است كه 42 پروژه در حال اجراء و 332 پروژه خاتمه يافته مي‌باشد.

از ديگر فعاليتهاي پژوهشي اين واحد، برگزاري سمينارهــــاي تخصــــصي در زمينـه‌هاي مختلف (معرفي جديدترين نرم‌افزارهاي ‌روز دنيا و همچنين سمينارهاي تخصصي درخصوص مخزن، حفاري، زمين‌شناسي، خوردگي وIT) بوده است كه تا كنون 96 سمينار توسط اين واحد برگزار گرديده است.

شايان ذكر است در طول فعاليت واحد پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس تاكنون تعداد 226 مقاله مورد حمايت قرار گرفته كه شامل مقالات پژوهشي، دانشجويي و مقالات ارائه شده توسط همكاران مي باشد.


تلفن تماس واحد پژوهش و فناوري : 88989258
نمابر واحد پژوهش و فناوري : 88984731
مدیریت ها > پژوهش و فناوري > معرفی