1391/08/30
جزیره ابوموسی در آبهای خلیج پارس

جزیره ابوموسی در آبهای خلیج پارس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري  نخستين دروازه بي باکي ، تهي شدن از دلبستگي هاست . حکيم ارد بزرگ   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company