1391/09/01
حضور مدير عامل شركت در هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

حضور مدير عامل شركت در هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري  ريشه همه ترسهاي ما ،عدم اطمينان به خودمان است.سوزان جفرز  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company