1391/09/06
اجراي پروژه هاي لوله گذاري شركت فن آوري آبهاي عميق در بستر خليج پارس

اجراي پروژه هاي لوله گذاري شركت فن آوري آبهاي عميق در بستر خليج پارس

 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري  خداوندا ! مرا شایسته آن كن تا آن را بسازم كه تو میستایی و بمانم برای ساختن و نسازم برای ماندن  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company