1391/09/06
عمليات تعمير و بازسازي گوي شناور صدور نفت در منطقه لاوان

عمليات تعمير و بازسازي گوي شناور صدور نفت در منطقه لاوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري  امام باقر(ع):پشت سربرادرانت دعاكن،اين كارروزى رابه طرف توسرازيرمي‏كند  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company