1391/09/07
فیلم: نصب نخستين سكوي فاز 12 پارس جنوبي در آب هاي خليج پارس

فیلم: نصب نخستين سكوي فاز 12 پارس جنوبي در آب هاي خليج پارس

 

 

دانلود  عاشق سفر هستم ؛ ولی از رسیدن متنفرم. (البرت انیشتین)   


Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company