1391/09/08
چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري  برای خندیدن منتظر خوشبختی نباش شاید خوشبختی منتظر لبخند تو باشد  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company