1391/09/19
عبور از مرز یکصدهزار متر حفاری در 3 فاز پارس جنوبی

عبور از مرز یکصدهزار متر حفاری در 3 فاز پارس جنوبی

با به کارگیری تجربیات علمی و تخصصی کارشناسان صنعت حفاری کشور و بهره گیری از تجهیزات و فناوری های روزآمد جهان، در آستانه گذر از مرز یکصد هزار متر حفاری چاه های گازی دریایی در فازهای 17 و 18 و 14 پارس جنوبی قرار داریم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری با اعلام این خبر به خبرنگار شانا افزود: مجموعه کارکنان بخش های عملیاتی و پشتیبانی این شرکت تلاش دارند تا قبل از پایان سال جاری، 14 حلقه چاه در فازهای 17 و 18 را تکمیل و آماده بهره برداری کنند.

مهندس محمدرضا تاکایدی اظهار کرد: در فازهای 17 و 18 که حفاری آن به صورت کلید در دست  از سوی این شرکت در دست اجراست، دو دستگاه حفاری دریایی استقرار دارد و حفاری 22 حلقه چاه در این موقعیت براساس برنامه پیش می رود و تاکنون متراژ حفاری در این فازها به 85 هزار متر رسیده است.

تاکایدی گفت: در پروژه حفاری فاز 14 نیز با اتمام حفاری 3 حلقه چاه توصیفی به متراژ افزون بر 10 هزار و 500 متر، با نظر کارفرما تا چند روز آینده، حفاری نخستین چاه توسعه ای در این فاز آغاز خواهد شد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری افزود: با توجه به تاکید وزیر نفت در شتاب بخشی به اجرای فازهای باقیمانده پارس جنوبی، حفاری چاه های توسعه ای در فاز 14 به روش جمعی (دسته ای) انجام و در گام نخست حفر 22 حلقه چاه  برنامه ریزی شده است.

وی همچنین به نزدیک شدن به مراحل تکمیل حفاری در پروژه حفاری 1+12 حلقه چاه گازی در بخش خشکی جزیره کیش به عنوان یکی از پروژه های مهم اجرایی این شرکت اشاره و اظهار کرد: تکمیل 7 حلقه چاه توسعه ای در این میدان به عنوان دومین قطب گازی ایران به تقریب در مرحله پایان کار قرار دارد.

تاکایدی با بیان این که متراژ حفاری در پروژه کیش از 47 هزار و 500 متر فراتر رفته است، گفت: دستگاه های حفاری 54 و 61  در این موقعیت روی دو کلاستر A و B با استفاده از ریل کشنده (پانی بیس) به صورت دسته ای در حال حفاری  12 حلقه چاه توسعه و یک حلقه چاه تعمیری است و در اولین مرحله 7 حلقه چاه کلاستر B  تکمیل و تحویل کارفرما می شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری افزود: حفاری 6 حلقه چاه روی کلاستر A این پروژه نیز که به صورت کلید در دست اجرا قرار دارد، براساس برنامه اوایل سال آینده به پایان می رسد.

وی همکاری و همیاری در برنامه ریزی و  هماهنگی از سوی شرکت نفت و گاز پارس در اجرای پروژه های 17، 18 و 14 و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در پروژه کیش را عامل موفقیت  شرکت ملی حفاری در اجرای این پروژه ها دانست.

تاکایدی توضیح داد: در پروژه های کلید در دست، مطالعه های لازم برای شناسایی لایه های زمین شناسی، مهندسی و برنامه ریزی حفاری، خدمات فنی، تامین کالا و مواد، دستگاه های حفاری و مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه در تعهد این شرکت است.

وی اظهار کرد: این موضوع، نشان دهنده توانمندی بالای شرکت ملی حفاری ایران در اجرای پروژه های بزرگ ملی در مدت 33 سال فعالیت در عرصه صنعت حفاری کشور است.
شرکت ملی حفاری ایران پیش از این در پروژه حفاری فازهای 5  و 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی مشارکت داشته است.


بازگشت به آخرين اخبار
   در هر کاری که می کنید طوری عمل کنید که الگوی دیگران شوید.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company