1391/09/19
کمپرسورهای گازی در مناطق نفت خیز جنوب بومی سازی می شود

کمپرسورهای گازی در مناطق نفت خیز جنوب بومی سازی می شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: با توجه به ظرفیت های مطلوبی که در زمینه ساخت داخل در این شرکت وجود دارد، امکان بومی سازی کامل کمپرسورهای گازی فراهم است.

به گزارش خبرنگار شانا در مناطق نفت خیز جنوب، مهندس حمید بورد در آیین معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون افزود: طرح ساخت کمپرسورهای گازی می تواند به عنوان یک افتخار ملی در شرکت  نفت و گاز مارون آغاز شود.

وی با اشاره به ساخت بخشی از قطعات مهم کمپرسورهای گاز از سوی شرکت مارون در سال جاری، اظهار کرد: با توجه به فعالیت ایستگاه های تزریق گاز مارون و کوپال، می توان از تجربیات کارشناسان این شرکت برای بومی سازی تمام تجهیزات کمپرسورها استفاده کرد.

بورد با اشاره به اهمیت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در تحقق برنامه های تولید مناطق نفت خیز جنوب گفت: این شرکت از نظر نیروی انسانی متخصص و زیرساخت های لازم وضعیت خوبی دارد و زمینه برای توسعه این بخش ها مهیاست.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در ادامه ضمن برشمردن توانمندی های مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز مارون، از وی خواست با توجه به شناخت کاملی که از این شرکت دارد مسائلی چون توجه به نیروی انسانی، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی تاسیسات فرآورشی و فعالیت های رفاه عمومی  را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

وی همچنین از مهندس رامین حاتمی در دوران سرپرستی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون قدردانی کرد.

در این آیین مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با اشاره به جایگاه و اهمیت این شرکت، از مجموعه مدیران و کارکنان خواست در تحقق اهداف و برنامه های شرکت بیش از پیش بکوشند.

مهندس حمید دریس گفت: مهندس بورد در زمان تصدی سمت مدیرعامل شرکت نفت و گاز مارون، اقدام های قابل توجهی در این شرکت انجام داده و فعالیت در این شرکت را آسان کرده است.

وی در ادامه از حسن اعتماد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به دلیل این انتخاب و همچنین زحمات مهندس بورد در مدت مدیرعاملی و مهندس حاتمی در مدت سرپرستی این شرکت قدردانی کرد.

شرکت نفت و گاز مارون یکی از شرکت های بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که راهبری عملیات تولید از میدان های مارون، کوپال و شادگان را به عهده دارد.


بازگشت به آخرين اخبار
   مدیر موفق هرگز از واژه شکست استفاده نمی کند.   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company