1391/09/20
عمليات راه‌اندازي فازهاي 15و16 به احمد عنايت الهي سپرده شد

عمليات راه‌اندازي فازهاي 15و16 به احمد عنايت الهي سپرده شد

با حكم موسي سوري مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ، عمليات راه‌اندازي فازهاي 15و16 پارس جنوبي به احمد عنايت الهي سپرده شد.متن حكم به اين شرح است:
 
جناب آقاي مهندس احمد عنايت الهي
 

              با توجه به ورود طرح توسعه فازهاي 16-15 به مرحله عمليات و فعاليت‌هاي راه‌اندازي و با توجه به اهميت و فوريت ويژه راه‌اندازي طرح در شرايط كنوني و با هدف تسريع و تسهيل در راه‌اندازي، وظايف و مسئوليت‌هاي  مديريت و نظارت بر فعاليت‌هاي اجرايي باقيمانده طرح به صورت يكپارچه و با تاكيد بر موارد ذيل به مديريت مهندسي و عمليات راه‌اندازي واگذار مي‌گردد.

1.    با توجه به بخشنامه مورخ 16/8/91 وزير محترم نفت، همه مديريت‌ها و واحدهاي ستادي شركت، موظفند حسب مورد با تمام امكانات، توان، منابع و ظرفيت سازماني خود، از فعاليت‌ها و عمليات راه‌اندازي فازهاي مذكور (به عنوان طرح مهر ماندگار و داراي اولويت ويژه وزارت نفت) حمايت و پشتيباني اثربخش و همه جانبه را به عمل آورند.

2.    لازم است مديريت مهندسي و عمليات راه‌اندازي و مسئولان طرح با ادارات ستادي ذي‌ربط، بويژه مديريت‌هاي مهندسي و ساختمان، بازرسي و حفاظت فني، برنامه‌ريزي و كنترل طرح‌ها، ايمني بهداشت و محيط زيست و امور مالي، تعامل و هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورند. به طوري كه ضمن تسريع و تسهيل در تكميل و راه‌اندازي طرح، جنبه‌هاي كيفيت و مشخصات فني، تعهدات و مفاد قراردادي، سقف مالي و محدوده مصوب طرح نيز رعايت گردد.

3.    تاكيد مي گردد كليه فعاليت‌ها و اقدامات تكميلي و راه‌اندازي طرح مي‌بايد در چارچوب قرارداد و با رعايت مقررات و ضوابط حاكم بر طرح (بويژه در حوزه‌هاي كيفيت، زمان، هزينه و محدوده مصوب طرح‌) پيگيري و انجام گيرد. بنابراين ضروري است قبل از انجام هرگونه تغيير در محدوده پروژه و اعلام اضافه/كاهش كاري، مجوزهاي قانوني اخذ گردد و ايجاد هرگونه تعهد مالي/قراردادي جديد با هماهنگي و اخذ مجوزهاي لازم صورت پذيرد.

4.    تهيه ليست كاملي از فعاليت‌هاي باقيمانده و فعاليت‌هاي راه‌اندازي طرح به همراه توالي زمان اجرا و پيش نيازهاي مربوطه اعم از كالاهاي باقيمانده و تجهيزات مورد نياز به همراه برنامه اجرايي مي‌بايد در كانون توجه قرار گيرد.

5.    اعمال نظارت قوي و اثربخش و استقرار حداكثري نيروهاي فني و مهندسي كارفرما، پيمانكار و مشاور در منطقه عملياتي به منظور تصميم‌گيري اقتضايي و بررسي و حل و فصل فوري مشكلات و تنگناهاي فني و عملياتي و ارايه گزارش‌هاي هفتگي آماري-تحليلي بسيار مهم و  كليدي مي باشند.

ضمن تشكر و قدرداني از تلاش‌ها و زحمات ارزشمند جناب آقاي مهندس جواد مالكي نيا، موفقيت جناب‌عالي و همكاران شايسته، توانمند و متعهد فازهاي 15و 16 را در راه‌اندازي هرچه سريعتر طرح مذكور از خداوند منان مسئلت مي‌نمايم.

 

موسي سوري

مدير عامل


بازگشت به آخرين اخبار
   برنامه ريزي دقيق و منظم، پيمودن نيمي از راه است.ناپلئون هيل  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company