1391/09/22
بازديد علي اكبر محرابيان از اجراي طرح هاي مهر ماندگار پارس جنوبي.عكاس : حسن عزيزيان

بازديد علي اكبر محرابيان از اجراي طرح هاي مهر ماندگار پارس جنوبي.عكاس : حسن عزيزيان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويريسخت‌ترين عذاب به مردم درروزقيامت مربوط به پيشواي ظالم است.حضرت محمد(ص)  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company