1391/09/22
انتصاب اعضای شورای علم و فناوری کنسرسیوم ازدیاد برداشت مخازن نفت و گاز

انتصاب اعضای شورای علم و فناوری کنسرسیوم ازدیاد برداشت مخازن نفت و گاز


وزیر نفت در حکمی قائم مقام و اعضای شورای تخصصی علم و فناوری کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور را منصوب کرد.

به گزارش شانا، مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت و رئیس هیئت امنای کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، در حکمی علی وطنی را به سمت قائم مقام کنسرسیوم و عضو شورای تخصصی علم و فناوری کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور منصوب کرد.

متن حکم مهندس قاسمی خطاب به علی وطنی به این شرح است: به استناد بند 6-1-2 وظایف و اختیارات هیئت امنای کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور و در اجرای بند 6-3-1 اساسنامه و با توجه به درخواست رئیس کنسرسیوم و تجارب علمی و فنی جنابعالی در حوزه ازدیاد برداشت از مخازن، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان قائم مقام و عضو شورای تخصصی علم و فناوری کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور منصوب می شوید.

با عنایت به نقش ارزنده هر یک از اعضا در ارتقای جایگاه این شورا به عنوان بالاترین مرجع علمی کنسرسیوم، از جنابعالی انتظار می رود تا با همکاری سایر اعضا و استفاده از توان، تجربه و ظرفیت های علمی و فنی کشور، تمامی مساعی خود را برای عملیاتی نمودن بند 6-3-2 وظایف شورای تخصصی و اختیارات مندرج در اساسنامه و پیشبرد برنامه های کنسرسیوم مبذول نمایید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند منان و در ظل توجهات حضرت ولی عصر «عج» در انجام وظائف محوله موفق و موید باشید.

وزیر نفت همچنین در احکامی جداگانه، محمد ابراهیم شفیعی و امیرمسعود جباری راد را به سمت اعضای شورای تخصصی علم و فناوری کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور منصوب کرد.

 


بازگشت به آخرين اخبار
   راز برتري، بزرگي، افتخار و شهرت در خدمت به ديگران است.برايان تريسي  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company