1391/09/25
بازدید دستیار ویژه رئیس جمهور از يارد شركت صدرا

بازدید دستیار ویژه رئیس جمهور از يارد شركت صدرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري   فقيرآن نيست كه كم داردبلكه آن است كه بيشترميطلبد.سنه كا  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company