1391/09/25
انتشار اوراق سلف نفتي،باعث حذف تدريجي عوامل توليد تورم مي شود

انتشار اوراق سلف نفتي،باعث حذف تدريجي عوامل توليد تورم مي شود

مديرعامل بانك سپه مي گويد:انتشار اوراق سلف نفتي باعث مي شود بخش قابل توجهي از نقدينگي هاي سرگردان جامعه كه باعث ايجاد تورم شده اند، جمع آوري شود.
 
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، رامين پاشايي فام، مدير عامل بانك سپه به عنوان بانك عامل فروش اوليه اوراق سلف نفتي، درباره اين ابزار مالي گفت: با انتشار اين اوراق مردم عادي نيز مي توانند در پروژه هاي نفتي سرمايه گذاري و مشاركت كنند.
وي همچنين به سود مناسب اين اوراق اشاره كرد و گفت: انتشار اوراق سلف نفتي باعث مي شود بخش قابل توجهي از نقدينگي هاي سرگردان جامعه كه باعث ايجاد تورم شده اند، جمع آوري شود.
وي ادامه داد: حجم اوليه عرضه نفت در اين طرح ملي به ميزان يك ميليون بشكه و حداكثر تا سقف 5 ميليون بشكه نفت خام به ارزش 500 ميليون دلار در نظر گرفته شده است كه به صورت ريالي يا ارزي عرضه خواهد شد.
مديرعامل بانك سپه با اشاره به اينكه مردم مي توانند با سرمايه هاي اندك در پروژه هاي بزرگ نفتي مشاركت كنند، گفت: سرمايه گذاران در اين اوراق با پيش خريد نفت و تحويل آن در يك سر رسيد مشخص از سود مناسب اين اوراق بهره مند شوند.
وي با اشاره به اينكه ضامن اين اوراق وزارت نفت است، درباره فرآيند سرمايه گذاري در اين اوراق گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارت نفت در سال گذشته براي فروش اوراق سلف نفتي، چنانچه قيمت هر بشكه نفت در سال 90، صد دلار در نظر گرفته شود، مردم و بخش خصوصي مي توانند با خريد اين اوراق، نفت را در سال 94 با توجه به قيمت آن در همان زمان كه حداقل 140 و حداكثر 160 دلار پيش بيني شده است، تحويل بگيرند يا به شركت ملي نفت بفروشند.
پاشايي فام همچنين اختيار فروش بدون نرخ شكست را نقطه قوت اين اوراق دانست و افزود: امكان انتقال اين اوراق (خريد و فروش اوراق) از فردي به فرد ديگر تا زمان سررسيد وجود دارد؛ اما ممكن است در اين ميان با توجه به نوسان هاي نرخ ارز در بازار، قيمت خريد نفت براي فردي بالاتر يا پايين تر از نرخ اوليه باشد ولي چنانچه افراد تا زمان سررسيد سرمايه خود را نگه دارند، سود آنان قطعي خواهد بود.


بازگشت به آخرين اخبار
   جاده های زندگی راخداهموار می کند،کارما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company