1391/09/25
ميزگرد تخصصي مديريت پروژه هاي نفتي در هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه. بخش دوم


با .

دانلود


بازگشت به آخرين اخبار
   نماز کردن وروزه داشتن کارعابدان بودوآفت ازدل جداکردن کارمردانست.خرقانی  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company