1391/09/26
سيستم ثبت اطلاعات لوله گذاري چاه هاي نفت و گاز بومي شد

سيستم ثبت اطلاعات لوله گذاري چاه هاي نفت و گاز بومي شد

به همت متخصصان داخلي و با همكاري شركت هاي دانش بنيان و مراكز دانشگاهي، دستگاه سيستم ثبت اطلاعات لوله هاي جداري چاه در كشور ساخته شد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، رضا مطهران؛ رئيس اداره لوله گذاري چاه و نصب آويزه از ساخت سيستم ثبت اطلاعات لوله گذاري چاه در داخل كشور خبر داد و گفت: اين دستگاه يكي از سيستم هاي پيشرفته به منظور ثبت، كنترل و تحليل داده هاي عملياتي از جمله ميزان گشتاور اعمال شده براي هر اتصال در هنگام راندن لوله هاي جداري با توانايي بازبيني بالاست.
وي ادامه داد: استفاده از اين دستگاه در عمليات هاي راندن لوله هاي جداري باعث كاهش خطاي انساني و افزايش ضريب ايمني مي شود.
مطهران به ويژگي هاي سيستم ثبت اطلاعات لوله گذاري چاه ها اشاره كرد و گفت: اين دستگاه از سويي قابليت ارائه اطلاعات از ميزان متراژ لوله هاي رانده شده را داراست و از سوي ديگر قادر به نمايش نمودارهاي تحليلي است.

رئيس لوله گذاري و نصب آويزه شركت ملي حفاري ايران افزود: اين سيستم از دو قسمت سخت افزاري و نرم افزاري تشكيل شده است كه پس از آزمايشات متعدد كارگاهي در عمليات راندن جداري 7 اينچ بر روي دستگاه حفاري 35 فتح در منطقه آزادگان جنوبي با موفقيت مورد استفاده قرار گرفت.
وي يادآور شد: هزينه ساخت اين دستگاه يك سوم قيمت تمام شده مشابه خارجي است كه از لحاظ ارزي، صرفه جويي قابل توجهي را به همراه داشته است؛ ضمن اينكه تامين و پشتيباني قطعات مورد نياز از داخل كشور به سهولت امكان پذير است.

مطهران عملكرد اين واحد را در سال جاري، انجام 725 عمليات در مناطق مختلف ذكر كرد و گفت: شركت ملي حفاري ايران در راستاي خودكفايي و خوداتكايي در سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني، براي پروژه هاي تحقيقاتي و ساخت خود در سال جاري حدود 700 ميليارد ريال بودجه تخصيص داده است.


بازگشت به آخرين اخبار
   معبودا !به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تاکوچکی آنچه ندارم ناآرامم نکند  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company