1391/09/27
بارگیری جکت فاز 20 پارس جنوبی در خرمشهر

بارگیری جکت فاز 20 پارس جنوبی در خرمشهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري   آه! جوان ها! افسوس كه شما قيمت و بهاي وقت را نمي دانيد!گوته  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company