1391/10/02
جزئيات ساماندهي نيروهاي پيمانكاري از زبان معاون وزير نفت

جزئيات ساماندهي نيروهاي پيمانكاري از زبان معاون وزير نفت


معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت مي گويد: اگر مشاغل صنعت نفت قابل برون سپاري باشد از ابتدا به بخش خصوصي واگذار مي شود ولي اگر جزء شغل هاي اصلي است كه بايد توسط كاركنان اصلي سازمان صورت گيرد، در ساختار سازماني شركت مربوطه ظرفيت سازي شده و نيروي رسمي از طريق آزمون جذب مي شود


به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، كريم سلحشور در جريان پنجمين سفر دوره اي به مناطق عملياتي در جمع مديران شركت نفت و گاز غرب افزود: با دستور وزير نفت، رويكرد كلي نسبت به آموزش در حال بهبود است.

وي در ادامه يادآور شد: به دنبال ايجاد آموزش هاي درخور سايت هاي عملياتي هستيم تا علاوه بر آموزش مطالب محتوايي، به انطباق پذيري افراد در محل كارشان كمك كند. در اين راستا نبايد به تعدادشركت ها، مركز آموزشي وجود داشته باشد بلكه بايد توان آنها را در قالب چند مركز مشخص در سطح استانهاي كشور متمركز كرد.

  • آيين نامه اجرايي مربوط به برون سپاري فعاليت هاي صنعت نفت

 سلحشور از نهايي شدن آيين نامه اجرايي مربوط به برون سپاري فعاليت هاي صنعت نفت در آينده نزديك خبر داد و تصريح كرد: اين آيين نامه در واقع مكمل طرح ساماندهي نيروهاي پيمانكاري است كه با تعيين شاخص ها و وزن دهي به آنها مشخص مي كند چه فعاليت هايي قابل برون سپاري است و چه فعاليت هايي بايد در ساختار اصلي جاي گيرد. مهم ترين نتيجه اين آيين نامه  جلوگيري ازاعمال سليقه شخصي افراد در برون سپاري فعاليت ها است.

به گفته وي براي نمونه باوجود آنكه حراست از جمله فعاليت هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي است، ولي با توجه به اهميت آن كه با امنيت كاركنان و تاسيسات صنعت نفت در ارتباط است و همچنين از آنجا كه در حال حاضر تشكل خصوصي قوي در خارج از صنعت نفت وجود ندارد، امكان واگذاري آن نبوده و در طرح ساماندهاي نيروهاي پيمانكاري نيز جزء لايه دوم يعني فعاليت هاي تخصصي – پشتيباني شناخته شد.

  • جزئيات روند ساماندهي نيروهاي پيمانكاري در سال هاي آتي

معاون توسعه منابع انساني و مديريت با تاكيد بر اينكه ساماندهي نيروهاي پيمانكاري به روندي تبديل شده كه هر ساله اجرايي خواهد بود، درباره جزئيات آن توضيح داد: از آنجا كه امسال براي اولين بار اين طرح اجرايي شد و همچون وارد شدن به اتاقي تاريك، كسب اطلاعات از نيروهاي پيمانكاري به تدريج صورت مي گرفت، سامانه جذب كاركنان به صورت قرارداد مدت موقت از فروردين ماه باز شد و تاكنون ادامه داشته است.

وي با بيان اينكه اين سامانه از ابتداي دي ماه تا ابتداي فروردين 1392 بسته خواهد شد، توضيح داد: هم اكنون آگاهي از شرايط نيروهاي پيمانكاري در وضعيت مطلوبي قرار دارد و به همين دليل در گامهاي بعدي نياز نيست سامانه طولاني مدت باز باشد. به اين ترتيب سامانه در ابتداي فروردين سال آينده باز خواهد شد و تمام كساني كه به تدريج شرايط سابقه و يا مدرك تحصيلي را كسب كرده و واجد قرارداد مستقيم شده اند در زمان محدودي ثبت نام و دوباره سامانه بسته خواهد شد و اين روند هر ساله ادامه خواهد داشت.

اين مقام مسئول در پاسخ به درخواست مسئولان شركت نفت و گاز غرب مبني بر جذب نيروهاي پيمانكاري جديد توضيح داد: با توجه به توسعه اي بودن ماهيت صنعت نفت، نياز به نيروهاي بيشتر در طي زمان طبيعي است ولي ديگر اجازه نخواهيم داد، مشكل وجود بيش از 160 هزار نيروي پيمانكار بدون برنامه ريزي و ساماندهي خاصي در صنعت نفت، دوباره تكرار شود.

به گفته وي از اين پس هر شركتي نياز به نيروي بيشتر داشت بايد موضوع را اعلام كند تا پس از بررسي هاي كارشناسي مشخص شود كه اگر شغل مورد نظر قابل برون سپاري است از ابتدا به بخش خصوصي واگذار شود ولي اگر جزء شغل هاي اصلي است كه بايد توسط كاركنان اصلي سازمان صورت گيرد، در ساختار سازماني شركت مربوطه ظرفيت سازي شده و نيروي رسمي از طريق آزمون جذب شود.

ارتقاء رتبه هاي سازماني اين شركت، تغيير سيستم كاري از اقماري به استقرار كاركنان و توسعه امكانات رفاهي و اسكاني براي آرامش بيشتر خانواده ها از ديگر مسائلي بود كه مورد بررسي و بحث قرار گرفت.

پس از جلسه مديران،  سلحشور در ديدار عمومي با كاركنان شركت نفت و گاز غرب در پاسخ به سوالات كاركنان اين شركت مبني بر چالش هاي تعديل مدرك تحصيلي كاركنان و ديگر مسائل اداري، به بيان برخي مقررات مربوطه پرداخت.

  • كاركنان نفت هر 4 سال يكبار از امكانات رفاهي استفاده مي كنند

وي در خصوص گلايه برخي كاركنان از ناعادلانه بودن شرايط استفاده از امكانات رفاهي مانند محمود آباد و زائر سراي مشهد به آماده شده طرحي در خصوص نحوه استفاده از امكانات رفاهي صنعت نفت براي كاركنان اشاره و خاطرنشان كرد: با تكميل مراحل تصويب خواهي اين طرح، برنامه ريزي شده كاركنان حداقل هر چهار سال يكبار از اين امكانات استفاده كنند.

معاون توسعه منابع انساني و مديريت درخصوص روند رسمي شدن نيروهاي مدت موقت و پيمانكاري با تاكيد بر لزوم شركت در آزمونهاي استخدامي، تصريح كرد: البته باتوجه به اينكه سابقه اين نيروها در صنعت نفت موجب مي شود از يكسو نياز به آموزش كمتري داشته و از سوي ديگر انطباق پذيري بيشتري با مناطق محل خدمت داشته باشند، به ازاي هرسال سابقه ضريبي به آنها تعلق مي گيرد.

وي در ادامه افزود: اگر اين نيروها، بومي مناطقي باشند كه از ضريب 50 درصدي جذب بومي برخوردارند، مشمول اين سهميه خواهند شد. در اين رابطه به زودي آزموني براي جذب 2676 نفر نيروي رسمي برگزارخواهد شد كه تعداد قابل توجهي از آنها براي شركت نفت و گاز غرب جذب مي شوند.بازگشت به آخرين اخبار
   زندگی چیست؟ نان، آزادی، ایمان، فرهنگ و دوست داشتن (دکتر شریعتی)   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company