1391/10/09
سمينار نقش پژوهش درمديريت پسماند بخش بالادستي نفت برگزار مي شود

سمينار نقش پژوهش درمديريت پسماند بخش بالادستي نفت برگزار مي شود

به گفته دكتر محمد علي عمادي ، سمينار نقش پژوهش و فناوري در مديريت پسماند بخش بالادستي صنعت نفت طي دو روز سه شنبه و چهارشنبه 12 و 13 دي ماه سالجاري برگزار مي شود.محمد علي عمادي؛ مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران با بيان اين مطلب گفت: گسترش روز افزون فعاليت هاي صنعت نفت، حفر چاه هاي متعدد نفت و گازو توسعه واحدهاي بهره برداري، باعث افزايش حجم پسماندهاي ناشي ازعمليات هاي حفاري، آب هاي شور و آلوده كه همراه نفت توليد مي شوند شده است از اينرو مديريت اين پسماندها يك الزام تلقي مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه پژوهش و فناوري يك بخش كليدي در مديريت پسماندهاي صنعت نفت محسوب مي شود گفت: بر اساس نظام نامه جديد پژوهشي صنعت نفت، پژوهش بايد به صورت اثربخش پسماندهاي صنعت نفت را مديريت كند و حجم اين پسمانده را كاهش دهد.
عمادي درموردمحورهاي سمينار نقش پژوهش و فناوري در مديريت پسماند بخش بالادستي صنعت نفت توضيح داد: اين سمينار در چند محور با عناوين پسماندهاي عمليات حفاري، آب هاي آلوده ناشي از فعاليت هاي توليد نفت و گاز، لجن هاي نفتي در مخازن، دفن مناسب لجن هاي نفتي، پاك سازي خاك هاي آلوده به نفت و لجن هاي نفتي، مديريت پسماندهاي خطرناك و مديريت پسماند برگزار مي شود.
به گفته مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران، حدود 450 نفر از كارشناسان بخش خصوصي و دولتي در زمينه مديريت پسماند و اساتيد مجرب دانشگاهي در اين سمينار حضور خواهند داشت.
عمادي تاكيد كرد: بيش از 140 مقاله به سمينار نقش پژوهش و فناوري در مديريت پسماند بخش بالادستي صنعت نفت تا كنون ارسال شده است كه از اين تعداد 8 مقاله در روز سمينار ارائه، 20 مقاله پوستر و 10 مقاله نيز چاپ خواهد شد.
وي اظهار كرد: بازيافت پسماندها يا استفاده مجدد پسماندها ( يا تبديل آن به مواد ديگر ) هم به لحاظ كاهش حجم پسماندها و آلاينده هاي محل دفن و در نتيجه كاهش هزينه هاي مربوط به آن و هم به عنوان مواد اوليه يكي از شاخص ترين فاكتورهاي مديريت پسماند است.


بازگشت به آخرين اخبار
   انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . دوسن پیر
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company