1391/10/09
70 ميليارد دلار پروژه به طور همزمان در پارس جنوبي در حال اجراست

70 ميليارد دلار پروژه به طور همزمان در پارس جنوبي در حال اجراست


مدير عامل شركت ملي نفت ايران مي گويد: اجراي همزمان بيش از 70 ميليارد پروژه به طور همزمان در منطقه پارس جنوبي در طول تاريخ صنعت نفت كشور بي سابقه است.


احمد قلعه باني؛ مديرعامل شركت ملي نفت ايران در گفت و گو با خبرنگارپايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران با بيان اين مطلب گفت: بزرگترين پروژه هاي كشور هم اكنون در پارس جنوبي در حال اجرا است و بدليل اهميت اين منطقه، يكهزار و هشتصد و چهاردهمين جلسه اعضاي هيات مديره شركت ملي نفت ايران براي نخستين بار پايتخت گازي ايران برگزار شد.
وي بازديد و آشنايي نزديك اعضاي هيئت مديره شركت ملي نفت ايران از ابرپروژه هاي پارس جنوبي را از ديگر اهداف برگزاري جلسه هيئت مديره در اين منطقه خواند و افزود: در اين سفر پيشرفت فازهاي مختلف اين ميدان بزرگ گازي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

قلعه باني با بيان اينكه هيئت مديره شركت ملي نفت تا كنون موارد زيادي را در مورد ايجاد و بهبود زيرساخت ها و تسهيلات پارس جنوبي تصويب كرده است گفت: اين تسهيلات و زير ساخت ها علاوه بر كاركنان صنعت نفت  شامل توسعه سطح رفاه مردم اين منطقه نيز شده است .


بازگشت به آخرين اخبار
   در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company