1391/10/10
ايران صاحب منحصر به فرد ترين بانك ذخاير زيستي بيوتكنولوژي نفت

ايران صاحب منحصر به فرد ترين بانك ذخاير زيستي بيوتكنولوژي نفت


مدير گروه ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي پژوهشگاه صنعت نفت از تشكيل بانك ذخاير زيستي بيوتكنولوژي نفت براي اولين بار دركشور خبر داد.


قاسمعلي محبعلي؛ مدير گروه ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي پژوهشگاه صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران با اعلام اين خبر گفت: در بانك ذخاير زيستي بيوتكنولوژي نفت هم اكنون حدود 400 ميكروب ذخيره شده است.
وي با بيان اينكه ميكروب‌شناسي اساس بيوتكنولوژي نفت است در مورد كاربرد ميكروب هاي موجود در بانك ذخاير زيستي بيوتكنولوژي توضيح داد: ميكروب‌ها در فرآيندهاي نفتي كاركرهاي مثبت و منفي دارند كه ما مي توانيم با شناسايي كاركرد آنها در فرآيندهاي نفتي براي بهبود مستمر و بهره برداري بهتر پروژه ها استفاده كنيم.
محبعلي افزود: پژوهشگاه صنعت نفت با شناخت كاركردهاي انها درصدد به‌كارگيري صفات مثبت و كنترل صفات منفي ميكرو‌ب‌ها در صنايع نفتي است.
اين پژوهشگر پژوهشگاه صنعت نفت گفت: ايجاد خوردگي در تاسيسات، ايجاد لجن‌ در آب‌هاي صنعتي و آلودگي سوخت‌هاي هوايي از جمله كاركردهاي منفي ميكروب ها مي باشد كه بايد كنترل شوند.
به گفته او به جز تعدادي اندكي ميكروب كه از بانك هاي زيستي ساير كشورها خريداري شده، بيشتر ميكروب‌ها از ميادين و مناطق نفتي كشور جداسازي شده‌اند.
وي تاكيد كرد: كنسرسيوم دانشگاهي ازديادبرداشت يا شركت هاي نفتي مي توانند از ميكروب هاي بانك ذخاير زيستي بيوتكنولوژي نفت در پروژه‌هاي ازديادبرداشت خود استفاده كنند چراكه اين ميكروب هاي كمك شاياني به آنها خواهد كرد.

محبعلي در پايان افزود: را ه اندازي اين بانك به منظور حفظ و نگهداري ميكروب‌هاي مرتبط با بيوتكنولوژي نفت براي اولين بار در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است


بازگشت به آخرين اخبار
   خوش شانسي، يعني شناسايي فرصت هاي پيش آمده و به كارگيري آنها.زيگلار  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company