1391/10/13
پيشرفت اجراي پالايشگاه فاز14 پارس جنوبي.دي1391.عكاس ميرحكمت شريفي

پيشرفت اجراي پالايشگاه فاز14 پارس جنوبي.دي1391.عكاس ميرحكمت شريفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري   چاله ی شکست پر است از انسان های تندرو . . .  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company