1391/10/13
پيشرفت اجراي پالايشگاه فازهاي 17 و 18پارس جنوبي.دي 1391.عكاس ميرحكمت شريفي

پيشرفت اجراي پالايشگاه فازهاي 17 و 18پارس جنوبي.دي 1391.عكاس ميرحكمت شريفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري   اي كاش مي توانستيم خود را از دريچه ي چشم ديگران ببينيم.رابرت برنز  
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company