1391/10/13
پيشرفت اجراي پالايشگاه فاز19 پارس جنوبي.دي1391.عكاس ميرحكمت شريفي

پيشرفت اجراي پالايشگاه فاز19 پارس جنوبي.دي1391.عكاس ميرحكمت شريفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري   رفتار شما، از هر موعظه اي مؤثرتر است.اوليور گلد اسميت  
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company