1391/10/13
پيشرفت اجراي پالايشگاه فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي.دي1391.عكاس ميرحكمت شريفي

پيشرفت اجراي پالايشگاه فازهاي 20 و 21  پارس جنوبي.دي1391.عكاس ميرحكمت شريفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري   در شادی علت باشیم نه شریک ، و در غم شریک باشیم نه علت !! _زرتشت  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company