1391/10/24
طرح تحقيقاتي پارس جنوبي از سوي رئيس جمهوري تفويض شد

طرح تحقيقاتي پارس جنوبي از سوي رئيس جمهوري تفويض شد


مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران با بيان اين كه 15 پرونده منتخب از اين شركت در جشنواره پژوهش و فناوري امسال صنعت نفت ارزيابي مي شود، گفت: طرح تحقيقاتي جامع ميدان نفت و گاز پارس از سوي رئيس جمهوري تفويض شد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، محمدعلي عمادي؛ مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران در نشست خبري مديران پژوهشي شركت هاي اصلي وزارت نفت با خبرنگاران درباره محورهاي حضور اين شركت ملي نفت ايران در جشنواره پژوهشي و فناوري امسال صنعت نفت، گفت: امروزه پژوهش يه يكي از محورهاي مورد تاكيد مديرعامل شركت ملي نفت ايران و مديران عامل و نيز مديران فني شركت هاي تابعه تبديل شده است.

مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران با اشاره به گستره وسيع اين شركت، گفت: در سال 90 ، يكصد و بيست و هشت پروژه و طرح در اين شركت تصويب شد كه 433 ميليارد تومان به اضافه 53 ميليون يورو و 9 ميليون دلار هزينه اين تعداد از پروژه و طرح هاست، كه در هئيت مديره شركت ملي نفت ايران تصويب شده است.

وي افزود: طرح هاي پژوهشي شركت ملي نفت ايران در قالب دوازده حوزه فناوري تعريف شده است.

دبير كميسيون دائمي و شوراي تخصصي كنسرسيوم دانشگاهي ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز كشور به دو طرح شركت ملي نفت در شوراي ملي عطف اشاره كرد و گفت: يكي از اين دو طرح، طرح تحقيقاتي جامع ميدان نفت و گاز پارس است از سوي رئيس جمهوري تفويض شد و طرح دوم مربوط به ذخيره سازي هاي زير زميني مربوط به نفت است.

مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران با اشاره به حجم بالاي فعاليت هاي پژوهشي حوزه نفت، گفت: چهل و پنج پرونده در حوزه پژوهش و فناوري تهيه و به كميته مميزي ارسال شد كه از اين تعداد پانزده پرونده مورد تائيد كميته مميزي قرار گرفت.

به گفته عمادي 3 پژوهشگر برتر، 5 مدير پژوهشي، 4 كارشناس پژوهشي برتر، 2 پروژه برتر و يك واحد پژوهشي، قالب هاي معين شده براي ارزيابي پانزده پرونده منتخب در جشنواره است.

اين مقام مسئول در شركت ملي نفت ايران روند برنامه ريزي براي برگزاري جشنواره پژوهش و فناوري امسال را از سوي معاونت پژوهشي و فناوري وزارت نفت را متمايز از سال هاي گذشته دانست و افزود: در مجموعه كميته ما دكتر قلاوند از مجموعه اكتشاف، دكتر خرسند از طرف مديرعامل شركت ملي نفت ايران، آقايان پورقاسم و سيد جلال موسوي به ترتيب از از مناطق نفت خيز جنوب و فلات قاره در جلسات مرتبط با جشنواره حضور داشتند.

مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران در پاسخ به اين پرسش شانا كه طرح هاي معرفي شده به جشنواره امسال نسبت به دوره قبل چه ميزان افزايش داشته است، اظهار داشت: پروژه هاي مصوب با پروژه هاي تمام شده دو مقوله است امسال با توجه به شاخص هاي مشخص شده پانزده پرونده را شايسته حضور در جشنواره ارزيابي شد.

عمادي در پاسخ به پرسش ديگر شانا درباره برنامه هاي پيش روي بخش پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران گفت: در نظر داريم به ياري خداوند و با انجام پژوهش هاي كاربردي و نظام مند و جهت دار زمينه تبديل شدن شركت ملي نفت ايران از شركت عمليات محور به شركت دانش پايه را فراهم كنيم.

رئيس كنسرسيوم دانشگاهي ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز كشور افزود: البته در اين ميان به زيرساخت هاي فراواني نياز داريم كه از آن جمله مي توان به تغييرات ضروري در مقررات و قوانين اشاره كرد چرا كه بايد باور كنيم در شرايط نبرد نفتي هستيم.

اين مدير ارشد حوزه پژوهش كشور خواستار ترخيص سريع تر تجهيزات حوزه پژوهش صنعت نفت از گمركات كشور شد و گفت: تخصيص منابع مالي بايد به موقع و به اندازه به حوزه پژوهش صورت پذيرد.


بازگشت به آخرين اخبار
    چیزها تغییر نمی کنند. شیوه نگرش ما تغییر می کند.کارلوس کاستاندا   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company