1391/10/26
ثبت ركورد زماني جديد در حفاري چاه هاي پارس جنوبي

ثبت ركورد زماني جديد در حفاري چاه هاي پارس جنوبي


مدير پروژه حفاري فاز 14 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در شركت ملي حفاري ايران از جلو افتادگي حفاري حفره هاي نخست ( لوله هاي راهنما)،مربوط به 11 حلقه چاه توسعه اي در اين فاز خبر داد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، حميدرضا شفيعي مكوند اظهار كرد: براساس برنامه زمان بندي شده مدت زمان حفاري، راندن لوله جداري و سيمانكاري هر يك از اين حفره ها 49 ساعت پيش بيني شده بود كه با تمهيدات به كار گرفته شده اين مدت به 35 ساعت كاهش يافت.
وي با بيان اين كه حفاري 11 حفره پيش گفته به صورت جمعي (دسته اي) روي سكوي C در حال انجام است، افزود: مدت زمان اجراي اين بخش از كار درمجموع 539 ساعت معادل 22 روز بود كه در مدت 395 ساعت به اتمام رسيد و دستيابي به 147 ساعت (معادل 6 روز) جلو افتادگي در نوع خود ركوردي قابل توجه محسوب مي شود.
شفيعي مكوند با اشاره به اين كه شركت ملي حفاري ايران در فاز 14 حفر 22 حلقه چاه را به صورت كليد در دست به عهده دارد، گفت: با پايان گرفتن حفاري حفره هاي نخست، هم اكنون با استفاده از يك دستگاه حفاري دريايي، مرحله دوم حفاري 11 حلقه چاه اجرايي شده است.
مدير پروژه حفاري فاز 14 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در شركت ملي حفاري ايران، روند پيشرفت پروژه را خوب ارزيابي كرد و افزود: با توجه به برنامه وزارت نفت و شركت نفت و گاز پارس به عنوان كارفرماي پروژه در شتاب بخشيدن به اجراي فازهاي باقيمانده، نهايت تلاش شركت ملي حفاري تحقق اجراي كار طبق برنامه پيش بيني شده است.
شركت ملي حفاري ايران پيش از اين در پروژه حفاري فازهاي 5، 9 و 10 ميدان گازي پارس جنوبي مشاركت داشته و هم اكنون نيز علاوه بر فاز 14، عمليات حفاري 22 حلقه چاه در فازهاي 17 و 18 را به صورت كليد در دست (EPC ) عهده دار است كه 14 حلقه آن تا قبل از پايان سال جاري تكميل و آماده بهره برداري مي شود.


بازگشت به آخرين اخبار
فقيرآن نيست كه كم داردبلكه آن است كه بيشترميطلبد.سنه كا  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company