1391/10/27
تصویب و ابلاغ 1.8 میلیارد دلار پروژه در کمیسیون ترک تشریفات وزارت نفت

تصویب و ابلاغ 1.8 میلیارد دلار پروژه در کمیسیون ترک تشریفات وزارت نفت
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت گفت: ترک تشریفات 8 طرح و پروژه در کمیسیون ترک تشریفات وزارت نفت نهایی و ابلاغ شده است.

محسن خجسته مهر در گفت و گو با شانا اظهارکرد: طبق ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ترک تشریفات میدان‌های مشترک به عهده وزارت نفت است و به منظور شتاب بخشیدن به توسعه میدان‌های مشترک، پس از بررسی‌های فنی و اقتصادی به صورت کارشناسی شده، کمیسیون ترک تشریفات وزارت نفت، ترک تشریفات 8 طرح و پروژه را به ارزش 1.8 میلیارد دلار به تصویب رساند که این طرح‌ها مورد تایید وزیر نفت قرار گرفت و ابلاغ شد.

وی افزود: از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح توسعه میدان مشترک یاران و خط لوله انتقال گاز از سلمان به سیری اشاره کرد.

پیش تر مهندس خجسته مهر با بیان این که با تصویب و ابلاغ این قانون بر اساس شرایطی که در آیین نامه داخلی شرکت ملی نفت است، می توان پیمانکاران با صلاحیت بهتری انتخاب کرد، گفته بود: انجام مناقصه در آیین نامه داخلی شرکت ملی نفت بر اساس کمیت و کیفیت کار است و کارفرما این اختیار را دارد تا اگر پیمانکاری با قیمت کمتر پروژه را انجام داد، ولی صلاحیت فنی کار را نداشت، از انتخاب دوباره آن خودداری کند.

به گفته وی، با ویژگی یاد شده در آیین نامه داخلی معاملات شرکت ملی نفت می توان پیمانکاران صاحب صلاحیت را با سرعت بیشتر انتخاب کرد که هم قیمت و هم کیفیت را در اجرای پروژه رعایت کنند که این موضوع می تواند در شتاب گیری اجرای پروژه موثر واقع شود.

مهندس خجسته مهر با بیان این که  درخواست هایی که در قالب این دستورالعمل بیان می شود، باید با ماده 7 و 8 قانون اختیارات وزارت نفت همخوانی داشته باشد، اضافه کرده بود که ماده 7 به شرایط عمومی قراردادهای نفتی اشاره دارد و رعایت حدود بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به ماده 8 است.

وی در تشریح چگونگی واگذاری پروژه ها به پیمانکاران بدون انجام مناقصه گفته بود: شرکت ملی نفت درخواست ها را به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ارائه و این معاونت، بررسی لازم را انجام می دهد، سپس جلسه با اعضای کمیسیون تشکیل و در نهایت با امضای افراد عضو، مجوز ترک تشریفات مناقصه صادر می شود.

 


بازگشت به آخرين اخبار
   جاده های زندگی راخداهموار می کند،کارما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company