1391/10/30
مجلس از طرح های بهره برداری میادین مشترک در بودجه 92 حمایت می کند

مجلس از طرح های بهره برداری میادین مشترک در بودجه 92 حمایت می کند


عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: این که کشور در عرصه نفت و گاز نیاز به افزایش سرمایه گذاری دارد، مورد تاکید کمیسیون انرژی است و در بوجه 92 بهره برداری از میدان های مشترک هم چنان اولویت دارد.

عبدالکریم جمیری در گفت و گو با خبرنگار شانا درباره روند به کار گیری منابع انسانی بومی در صنایع نفت و گاز اظهار داشت: در این اواخر آمار بهره مندی از نیروی های بومی در صنعت نفت بهبود یافته است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم افزود: معتقد هستیم بهره مندی از فرصت منابع انسانی بومی علاوه بر اشتغال زایی به سود صنعت نفت کشور خواهد بود.

نماینده مردم بوشهر در مجلس با اشاره به وجود نیروی های متخصص و آماده به کار در این استان، تاکید کرد: در منطقه بوشهر نیروی های جوان و کارآمد برای تحقق سهم مناطق نفت خیز از اشتغال در صنایع نفتی، به قدر کافی وجود دارد.

منتخب مردم بوشهر با تاکید بر برنامه ریزی و آموزش به منظور جذب منابع انسانی بومی، افزود: آمادگی وجود دارد با ایجاد مراکز آموزشی استعداد نهفته نیروی های بومی را به منحصه ظهور برساند.

جمیری از آمادگی کمسیون انرژی برای بررسی هر گونه و طرح و لایحه مرتبط با سرمایه گذاری در صنعت نفت خبر داد و گفت: این موضوع که کشور در عرصه نفت و گاز نیاز به افزایش سرمایه گذاری دارد، مورد تاکید اعضا کمیسیون انرژی است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه بخشی در بودجه 92 در حوزه صنعت نفت اولویت خواهد بود؟ اظهار داشت: به یقین هم چنان در بخش بهره برداری، میدان های مشترک نفت و گاز در اولویت بالا برخوردار خواهند بود و همه تلاش خواهیم کرد از این میدان ها حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.

این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به محدودیت های ایجاد شده از سوی دشمنان ؛ و با بیان این که حداکثر توان برای بهره برداری میدان های مشترک به کار گرفته شده، افزود: روند گذر مقتدرانه از محدودیت نشان می دهد شرایط در آینده بهتر خواهد شد.بازگشت به آخرين اخبار
  هرگزتسليم نشو؛هر روزمعجزه تازه اي روي ميدهد.جكسون براون  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company