1391/11/02
شرکت ملی گاز ایران استخدام می کند

شرکت ملی گاز ایران استخدام می کند


سیروس امیری از استخدام نیروی انسانی جدید برای تامین بخشی از نیازهای صنعت گاز کشور، در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش شانا، سیروس امیری افزود: جذب نیروی موردنیاز برای اشتغال در شرکت ملی گاز ایران از طریق روزنامه های پرشمارگان، رادیو و تلویزیون، همچنین سایت رسمی شرکت گاز ایران به نشانی www.nigc.ir به اطلاع خواهد رسید.

وی گفت: متقاضیان پس از اعلام می توانند برای شرکت در آزمون از طریق منابع یاد شده، به ثبت نام خود اقدام کنند.

سرپرست منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که ممکن است در برخی رسانه ها به نقل از شرکت ملی گاز ایران اطلاعیه جذب و استخدام درج شده باشد، تاکید کرد: تنها منابع اعلام شده به عنوان منابع رسمی اعلام حضور در آزمون استخدامی شرکت ملی گاز معتبر است و هرگونه مطلب، جز از طریق اعلام رسمی این شرکت، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.


بازگشت به آخرين اخبار
    چیزها تغییر نمی کنند. شیوه نگرش ما تغییر می کند.کارلوس کاستاندا   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company