1391/11/02
جلوگیری از سوزاندن دی اکسید گوگرد در مشعل پالایشگاه گاز خانگیران

جلوگیری از سوزاندن دی اکسید گوگرد در مشعل پالایشگاه گاز خانگیران


اجرای طرح "بازیابی گازهای فلش درام آمین"در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (خانگیران) از انتشار روزانه 84 تن دی اکسید گوگرد (SO2) جلوگیری کرده است.

به گزارش شانا، رئیس حفاظت محیط زیست شرکت پالایش گاز خانگیران افزود: با اجرای این طرح، دی اکسید گوگرد حاصل از فرآیند پالایش به جای سوخته شدن در مشعل( فلر) به واحد زباله سوز بازیافت گوگرد هدایت شده و از آن به جای گاز متان در این واحدها برای تولید دوباره گوگرد( باز یافت) استفاده می شود.

وی با بیان این که طرح های متعددی با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی در این پالایشگاه اجرا شده است، افزود: اجرای طرح بازیابی گازهای فلش درام در این پالایشگاه، علاوه بر کاهش انتشار مقادیر زیادی دی اکسید گوگرد درمحیط، موجب بازیافت روزانه 40 تن گوگرد و جلوگیری از هدررفت 50 هزار مترمکعب گاز در ساعت شده است.

ایرج جلالی از تداوم اجرای طرح های زیست محیطی در این پالایشگاه خبر داد و گفت: شرکت پالایش گاز خانگیران با تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب، یکی از سمی ترین گازهای دنیا را پالایش می کند

وی تصریح کرد: اجرای طرح های زیست محیطی متعدد در پالایشگاه خانگیران موجب شده است این پالایشگاه بتواند لوح صنعت سبز را برای سومین بار از سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان دریافت کند.

رئیس حفاظت محیط زیست شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، این پالایشگاه را موتور محرکه تولید انرژی و اقتصاد در شمال شرق کشور برشمرد و گفت: طرح های دیگری همچون گسترش فضای سبز از 57 هکتار به 125 هکتار درختکاری در پالایشگاه گاز خانگیران اجرا شده که در کاهش آلاینده های زیست محیطی نقش بسزایی داشته است.


بازگشت به آخرين اخبار
   تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ایباربهشكل رخ نمیدهد  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company