1391/11/02
بازار انرژي هاي پاك آمريكا در سالي كه گذشت

بازار انرژي هاي پاك آمريكا در سالي كه گذشت


يازدهمين گزارش سالانه روند استفاده از انرژي‏هاي پاك توسط موسسه امريكايي "كلين اج" براي سال 2012 منتشر شد. اين گزارش يكي از بهترين گزارش‏هاي سالانه(اگر بهترين نباشد) در زمينه بازار فناوري هاي پاك است.

 

هيتنا: يافته هاي كليدي گزارش امسال موسسه كلين اج تصويري روشن از وضعيت بازار انرژي هاي پاك در سال 2011 ارائه مي دهد.

سال 2011 با چه رويدادهايي در زمينه رشد فناوري هاي پاك شناخته مي شود؟

كلين اج مي گويد كه مهمترين رويداد در زمينه فناوري هاي پاك در سال 2011 احتمالا ورشكستگي شركت امريكايي سوليندرا(توليد كننده صفحات خورشيدي) و به تبع آن بازرسي ها و پوشش رسانه اي گسترده آن بوده است. هر چند اين موسسه معتقد است كه بسياري از انتقادات نسبت به فناوري هاي پاك بر پايه اطلاعات موثق و دقيق نبوده است. تعدادي از نكات كليدي كه در استدلال هاي انتقادي نسبت به فناوري هاي پاك ناديده گرفته شده اند عبارتند از:

صنايع نفت، گاز و زغال سنگ همچنان يارانه هاي سنگيني دريافت مي كنند.
سرمايه گذاري هاي اوليه، يك تجارت پرخطر و البته پر سود است كه براي رشد نوآوري هاي در امريكا ضروري است.
پروژه هاي انرژي هسته اي در مقايسه با انرژي هاي تجديدپذير به تضمين مالي بيشتري نياز دارند.
در سال 2011 پيشرفت هاي زيادي صورت گرفته كه حاكي از رشد چشمگير فناوري هاي پاك است.
رشد اقتصادي سال 2011 و پيش بيني رشد اقتصادي

 


 

 

در سال2011، رشد مالي سه بازار بزرگ فناوري هاي پاك - با تمركز بر انرژي خورشيدي، انرژي باد و سوخت هاي زيستي- از 1/188ميليارد دلار(2010) به 1/246 ميليارد دلار(2011) رسيده است. در 10 سال آينده پيش بيني مي شود كه اين مبلغ به 8/385 ميليارد دلار برسد. ميزان سرمايه گذاري اوليه در صنايع وابسته به فناوري هاي پاك از 1/5 ميليارد دلار(2010) به 6/6 ميليارد دلار(2011) افزايش يافته است(به ميزان 30 درصد). از نظر رشد اقتصادي سال 2011 تقريبا بهترين سال براي اين صنايع بوده است. اين ميزان سرمايه انديك كمتر از سرمايه 9/6ميليارد دلاري در سال 2008 است با اين حال در مقايسه با صنايع ديگر، فناوري هاي پاك بيشترين پشتوانه مالي را در سال 2011 جذب كرده اند.

 

سوخت هاي زيستي، انرژي باد و انرژي خورشيدي

 

چه فعاليت هايي در هر يك از سه شاخه بزرگ فناوري هاي پاك – خورشيدي، بادي و سوخت هاي زيستي -  صورت گرفته و چه پيش بيني براي سال هاي آينده مي شود. در اينجا قسمتي از يافته هاي موسسه كلين اج آورده شده است(برخي نتايج نيز در نمودارها قابل مشاهده هستند):

سوخت‏هاي زيستي(توليد جهاني و قيمت فروش عمده اتانول و بيوديزل) از 4/56 ميليارد دلار در سال 2010 به 83 ميليارد دلار در سال 2011 رسيده و  پيش بيني مي گردد تا سال 2021 به 139 ميليارد دلار برسد. هر چند اين افزايش عموما ناشي از افزايش قيمت اتانول و بيوديزل است. رشد پيوسته قيمت سوخت‏هاي زيستي از 10 تا 20درصد در سال 2011 نتيجه افزايش قيمت مواد اوليه- شكر براي اتانول و دانه‏هاي روغني و ديگر روغن‏هاي گياهي براي بيوديزل است.در طول سال‏هاي 2010 و 2011 ميزان فروش جهاني سوخت هاي زيستي با رشدي اندك از 2/27 ميليارد گالن به 9/27 ميليارد گالن رسيده است.
انرژي باد(سرمايه گذاري بر روي نصب و راه اندازي نيروگاه هاي جديد) از 5/60ميليارد دلار در سال 2010 به 5/71ميليارد دلار در سال 2011 رسيده و پيش بيني مي شود كه به مرز 3/116ميليارد دلار در سال 2021 برسد. در سال 2011 توان حاصل از نيروگاه هاي نصب شده 6/41گيگاوات بود كه از نظر توليد جهاني ركورددار بوده است. چين با راه اندازي بيش از 40درصد نيزوگاه هاي بادي دنيا(18 گيگاوات) براي چهارمين سال متوالي در دنيا پيشرو بوده است. اتحاديه اروپا با توليد 10 گيگاوات برق در جايگاه دوم قرار داشته و كشورهاي امريكا، هند و كانادا به ترتيب با توليد 7گيگاوات، 3گيگاوات و 3/1 گيگاوات در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
گردش مالي صنعت پيل هاي خورشيدي(ماژول ها، اجزاي سيستم و نصب و راه اندازي) از 2/71 ميليارد دلار در سال 2010 به ركورد 6/91ميليارد دلار در سال 2011 رسيده است. پيش بيني مي شود كه با ادامه اين روند رشد، اين مبلغ به 5/130 ميليارد دلار در سال 2021 برسد. اين اعداد تأثيربرانگيز ميزان واقعي توسعه اين صنايع را تصوير نمي كند. هنگامي كه سود كلي اين صنعت تا 29درصد افزايش داشته،نرخ توليد با 69درصد افزايش از 6/15 گيگاوات در سال 2010 به 26 گيگاوات در سال اخير رسيده است. اين رشد بازتابي از كاهش 40درصدي قيمت ماژول هاي كريستالي بين سال هاي 2010 تا 2011 است. از امسال تا سال 2021 پيش بيني ها حاكي از ادامه روند كاهش هزينه نصب و راه اندازي پيل هاي خورشيدي تا يك سوم مبلغ فعلي آنهاست.
 

5 روند كليدي موثر بر بازار انرژي هاي پاك

موسسه كلين اج 5 رويه مؤثر كه معتقد است تأثير بسزايي بر تجارت انرژي هاي پاك در سال هاي آتي دارد را معرفي مي كند:

ارتش آمريكا به دنبال به كارگيري بيشتر انرژي هاي پاك است.
ژاپن به سمت استفاده گسترده از انرژي هاي پاك در آينده بدون انرژي هسته اي است.
بهسازي اساسي ساختمان هاي تجاري موجب بهره وري عمده در مصرف انرژي مي شود.
افزايش اهميت و سرمايه گذاري بر روي بازيافت انرژي از پسماندها
راه حل هاي جديد ذخيره انرژي موجب بهبود شبكه و كمك به تسريع گسترش انرژي هاي پاك است.
Cleantechnica.com


بازگشت به آخرين اخبار
   علي(ع):شرافت مؤمن ايمان اوست وعزّت وسربلندى‏ اش به اطاعت پروردگارست  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company