1391/11/02
روش های جدید ازدیاد برداشت به زودی در صنعت نفت اجرایی می شود

روش های جدید ازدیاد برداشت به زودی در صنعت نفت اجرایی می شود

راهبردهای برنامه جامع ازدیاد برداشت و صیانت از منابع هیدروکربوری به زودی در صنعت نفت اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار شانا، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران صبح امروز (دوشنبه دوم بهمن) در نشست تخصصی ارزیابی برنامه های ازدیاد برداشت و بسته جامع صیانت از مخازن نفت و گاز اظهار کرد: شناسنامه میدان های نفت و گاز ایران تهیه شده و برنامه ریزی برای اجرای روش های نوین ازدیاد برداشت در مراحل پایانی است.

محمدعلی عمادی افزود: شرکت ملی نفت ایران همکاری گسترده ای با 6 دانشگاه بزرگ کشور برای بهره مندی از دانش فنی جدید و روش های ازدیاد برداشت دارد و با همکاری مراکز پژوهشی، به زودی به کارگیری روش های ازدیاد برداشت با بهره مندی از جدیدترین دانش های روزآمد در صنعت نفت اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: برای بهره مندی از روش های ازدیاد برداشت، مدل ها و روش های نوین باید نگاه گام به گام داشت تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.

عمادی گفت: شرکت ملی نفت ایران تمام منابع خود را برای همکاری با مشاوران، پیمانکاران و متخصصان توانمند برای صیانت از مخازن نفت و گاز مورد استفاده قرار می دهد.

وی گفت: هم اکنون 4 درصد از تولید جهانی نفت خام بر برداشت صیانتی و بهره مندی از روش های ازدیاد برداشت مبتنی است که تا سال 2030 این رقم طبق برنامه ریزی های جهانی به 20 درصد خواهد رسید.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در بخش نفت 70 درصد از میدان های جهان در حال تولید است و 30 درصد باقی مانده، میدان های جدیدی است که به تازگی تولیدی شده اند.

وی ادامه داد: برای افزایش تولید، اعمال روش های ازدیاد برداشت، موضوعی اجتناب ناپذیر است و باید با پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد و نیز ارتقای تجهیزات حوزه ازدیاد برداشت، سطح توانمندی خود را افزایش دهیم.

عمادی ادامه داد: همکاری با بخش خصوصی و مراکز پژوهشی و علمی، از اولویت های لازم برای توسعه صنعت نفت ایران است.


بازگشت به آخرين اخبار
   در هر کاری که می کنید طوری عمل کنید که الگوی دیگران شوید.  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company