1391/11/02
برپايي هم انديشي بازرسي ؛ حفاظت فني و كنترل كيفيت در عسلويه

برپايي هم انديشي بازرسي ؛ حفاظت فني و كنترل كيفيت در عسلويه


اولين  هم انديشي بازرسي ؛ حفاظت فني و كنترل كيفيت با حضور جمعي از مديران و مجريان و كارشناسان طرح هاي شركت نفت و گاز پارس در دوم بهمن ماه در سالن همايش هاي سايت يك عسلويه برگزار گرديد.
اين  هم انديشي شامل سخنراني هاي مختلف در حوزه كنترل كيفيت ، ارائه مقالات علمي -صنعتي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه تجهيزات بازرسي و حفاظت فني بود.
اولين  هم انديشي بازرسي ؛ حفاظت فني و كنترل كيفيت در آستانه برگزاري چهارمين همايش چشم انداز توسعه پايدار ، يكپارچه و دانايي محور منطقه ويژه پارس در افق هاي 1404 و 1444و با هدف بهبود عمليات بهره برداري از سكوها و خطوط لوله زيردريايي پارس جنوبي برگزار شد.بازگشت به آخرين اخبار
مسئولیت زاده توانایی نیست، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن.    
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company