1391/11/03
اينفوگرافي: نفت در سال 2012

اينفوگرافي: نفت در سال 2012
بازگشت به آخرين اخبار
  هرگزتسليم نشو؛هر روزمعجزه تازه اي روي ميدهد.جكسون براون  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company