1391/11/04
تجهيز ناوگان اطفاي حريق با هدف ارتقاي ايمني تاسيسات نفت و گاز كشور

تجهيز ناوگان اطفاي حريق با هدف ارتقاي ايمني تاسيسات نفت و گاز كشور

 
هفدهمين كميته مديريت بحران شركت ملي نفت ايران با حضور احمد قلعه باني؛ مديرعامل شركت ملي نفت ايران و برخي از مديران ارشد اين شركت صبح امروز برگزارشد و طي آن روند ارتقاي ايمني و موضوعاتي از قبيل پيشگيري از حوادث احتمالي در تاسيسات نفتي و گازي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، احمد قلعه باني مدير عامل شركت ملي نفت ايران، بر ضرورت تمركز مديران شركت هاي تابعه نفت بر مديريت بحران تاكيد و اين موضوع را در زمره مسائل مهم و تاثيرگذار در روند توسعه طرح هاي شركت ملي نفت ايران خواند.
وي بر برفعال شدن هر چه سريعتر مراكز آموزش HSE در عسلويه تاكيد كرد و افزود: هدف از برگزاري سلسله نشست هاي مديريت بحران را برنامه ريزي پيشگري از حوادث احتمالي است.
همچنين عباس رزمي مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست شركت ملي نفت ايران نيزدر اين نشست بر ضرورت توجه بر حفظ و ارتقاي سلامت نيروي انساني تاكيد كرد و گفت: شركت ملي نفت ايران براي ارتقاي ايمني تاسيسات و تجهيزات ، تا پايان سال 92 حدود 131 خودرو آتش نشاني جديد به ناوگان خود مي افزايد.
سلبعلي كريمي مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز اروندان نيز كه در اين نشست حضور داشت بر ضرورت تشكيل مراكز آموزش HSE در مناطق عملياتي تاكيد كرد و گفت: همه شركت هاي عملياتي و توليدي به نيروهاي با مهارت در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست نياز دارند از اينرو با تشكيل مراكز آموزش حرفه اي، مي توان نيروهاي زبده در اين زمينه را جذب كرد.
وي عملكرد بهتر مديرت بحران را در گرو همكاري سه حوزه حراست، HSE و بازرسي خوردگي فلزات دانست و گفت: اين سه حوزه از نظر كاري نزديك به هم هستند و با همكاري اين سه حوزه مقوله هاي مربوط به  مديريت بحران ، ايمني، بهداشت و محيط زيست عملكرد بهتري خواهند داشت.بازگشت به آخرين اخبار
   هيچ كس از قلب شما به شما نزديكتر و راستگو تر نيست. سقراط  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company