1391/11/08
ضریب برداشت از مخازن نفتی کشور افزایش یافت

ضریب برداشت از مخازن نفتی کشور افزایش یافت


معاون منابع هیدروکربوری مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از افزایش 0.28 درصدی ضریب بازیافت از مخازن نفتی کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش شانا، کریم زبیدی افزایش این میزان ضریب بازیافت در مخازن نفتی کشور را گام نخست برای تحقق برنامه پنجم توسعه و افزایش یک درصدی ضریب بازیافت دانست و اظهار داشت: 10 پروژه تزریق گاز در مناطق نفت خیز جنوب، یک پروژه تزریق گاز در میدان دارخوین و پنج پروژه تزریق آب در شرکت نفت فلات قاره ایران در حال اجراست.

وی یکی از اهداف اجرای پروژه‌های مربوط به ازدیاد برداشت را مدل‌سازی، شبیه‌سازی و مطالعات جامع مخازن عنوان کرد و گفت: با داشتن اطلاعات کامل از مخازن نفت و گاز کشور می‌توانیم با بررسی رفتارها و ویژگی‌های آنها، بهترین روش‌ ازدیادبرداشت را در هر مخزن استفاده کنیم.

زبیدی بر شناسایی بهترین روش‌های ازدیادبرداشت از میادین نفت سنگین کشور تاکید کرد و یادآور شد: با وجود داشتن میادینی چون فردوسی که ذخایر قابل توجه دارد، شناسایی روش‌های بهینه ازدیادبرداشت از این میادین بسیار ضروری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، وی افزود: به منظور انتخاب روش صحیح ازدیاد برداشت، باید به معیارهای متفاوت مخازن کشور از جمله نوع سنگ، متوسط خواص پتروفیزیکی، عمق، دمای مخزن، فشار مخزن، وجود کلاهک گازی، قدرت آبدهی مخزن، شاخص سنگینی نفت و میزان شوری آب سازند توجه ویژه شود.

عضو کمیسیون تخصصی علم و فناوری کنسرسیوم دانشگاهی ازدیادبرداشت از مخازن نفت و گاز کشور بر استفاده از حفاری چاه‌های افقی، حفاری infill و استفاده از فرازآوری مصنوعی به عنوان روش‌های ازدیادبرداشت بهینه اشاره کرد.
 


بازگشت به آخرين اخبار
امام علی (ع) : سه چیز مایه مهر و دوستی است، خوش خویی و خوب مدارا کردن و فروتنی
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company