1391/11/08
شناور كاسپين با ماموريت جستجو و نجات به آبهاي درياي كاسپين مي رود

شناور كاسپين با ماموريت جستجو و نجات به آبهاي درياي كاسپين مي رود


عمليات ساخت شناور جستجو و نجات با امضاي قراردادي ميان شركت نفت خزر و شركت صدرا كليد خورد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، قرارداد ساخت شناور جستجو و نجات، ميان شركت نفت خزر و شركت صدرا امضا شد.
درمراسم امضاي اين قرارداد، خطيبي؛ معاون مديرعامل شركت نفت خزر گفت: با توجه به شرايط ويژه درياي خزر و شيوه هاي خاص فعاليت در آب هاي عميق، تامين و ساخت شناور جستجو و نجات در اولويت پروژه هاي اين شركت قرار داشت كه در نهايت شركت صدرا به عنوان برنده مناقصه ساخت اين شناور معرفي شد.

در ادامه اين مراسم، اعتصام؛ مدير عامل شركت صدرا نيز با بيان اين كه يارد بهشهر متعلق به شركت نفت خزر است، گفت: به غير از پروژه هاي جزئي انجام شده در يارد صنعتي صدرا، بقيه پروژه هاي اجرا شده متعلق به شركت نفت خزر است.

مدير عامل شركت صدرا افزود: اميدواريم با كمك هم بتوانيم نيازهاي تخصصي مجموعه را هم در بخش تامين شناور و هم در بخش تعميرات و تجهيزات تامين كنيم.
بنابراين گزارش، طراحي شناور جستجو و نجات به دليل مختصات ويژه آب هاي عميق در حوزه درياي كاسپين ، از پچيدگي هاي خاصي برخوردار است . اين شناور پس از ساخت به عنوان اولين شناور جستجو و نجات در درياي خزر جنوبي و مياني به كار گرفته مي شود.


بازگشت به آخرين اخبار
شكست راه كسانی است كه استقامت و پشتكارشان ناچیز است.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company