1391/11/14
فرصت ها و چالش هاي شركت هاي پروژه محور در گفت و گو با محقق جوان صنعت نفت

فرصت ها و چالش هاي شركت هاي پروژه محور در گفت و گو با محقق جوان صنعت نفت


امير سبهاني از كارشناسان جوان برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت ملي حفاري ايران با ارائه شفاهي مقاله خود در هشتمين كنفرانس توسعه منابع انساني موفق شد عنوان مقاله برتر را از آن خود كند، اين گفت و گو همچنين در بخش مردان بي ادعا در وبسايت شركت ملي نفت ايران نيز قابل دسترسي است.


اين جوان 26 ساله مدرك كارشناسي مهندسي صنايع شاخه توليد صنعتي خود را از دانشگاه اصفهان و كارشناسي ارشد مديريت اجرايي (EMBA) گرايش استراتژيك را از دانشگاه علوم تحقيقات اخذ كرده و تاكنون در سمت هاي مختلف از جمله كارشناس برنامه ريز و كنترل پروژه يادآوران، كارشناس كنترل پروژه آزادگان شمالي، كارشناس راه اندازي و كنترل اجراي MIS مديريت سيستم اطلاعات در شركت هاي چند محوره انجام وظيفه كرده است.
از ديگر فعاليت هاي حرفه اي وي مي توان به برنامه ريزي و كنترل پروژه، راه اندازي سيستم برنامه ريزي توليد، برنامه ريزي مالي براي سازمان هاي پروژه محور، برنامه ريزي بازخورد فرآيند مالي، راه اندازي سيستم فروش و بازاريابي پژوهش در زمينه كار و زمان، پژوهش در زمينه مكانيزه كردن سيستم هاي كلاسيك (كاغذي) و راه اندازي سيستم هاي برنامه ريزي و توليد بر اساس (JIT) اشاره كرد.
سبهاني كه در انجمن مديريت پروژه ايران، انجمن مهندسان صنايع ايران و كانون متخصصان جوان صنعت نفت عضويت دارد، هم اكنون به عنوان كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت ملي حفاري ايران مشغول به انجام فعاليت است.
بر پايه اين گزارش، تدوين استراتژي مديريت منابع انساني با رويكرد مديريت استراتژيك منابع انساني با به كارگيري تكنيك swot در سازمان هاي پروژه محور، مقاله اي است كه از سوي امير سبهاني در هشتمين كنفرانس توسعه منابع انساني (روزهاي 29 و 30 آبان ماه امسال برگزار شد) به عنوان مقاله برتر، فرصت ارائه شفاهي يافته است.
به منظور آشنايي بيشتر با حوزه تفكرات و انديشه هاي اين جوان موفق، پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران با وي به گفت و گو نشسته كه در ادامه مي خوانيد:
-          چه عاملي باعث شد كه به موضوع منابع انساني و تحقيق و مقاله نويسي در زمينه استراتژي هاي منابع انساني در سازمان هاي هاي پروژه محور علاقمند شديد؟
همان طور كه مي دانيد هدف مديريت استراتژيك منابع انساني، ايجاد چشم اندازي است كه با آن مسائل اساسي مرتبط با كاركنان مشخص مي شود. امروزه با توجه به رويكرد اكثر سازمان ها به سوي سازمان هاي پروژه محور و طراحي ساختار متناسب با فعاليت هاي خود، ضرورت نگرش به طراحي و بهبود منابع انساني به عنوان مهمترين منبع سازمان آن هم در چنين سازمان هايي بيش از گذشته احساس مي شود. در همين ارتباط طي سال هاي اخير تلاش گسترده اي به منظور ارائه روش هايي براي طراحي و بهبود منابع سازمان در سازمان هاي پروژه محور انجام شده است كه بنده نيز در اين تحقيق 12 سازمان پروژه محور را بررسي كرده ام و با استفاده از تكنيك هاي تدوين استراتژي و ماتريس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها، تهديدات (SWOT) و مهم ترين عوامل اثر گذار داخلي و خارجي در اين سازمان ها مورد شناسايي قرار گرفته است.
-          نتايج حاصل از اين پژوهش را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
با استفاده از اين پژوهش، اولويت استراتژي هاي منابع انساني در سازمان هاي مورد مطالعه با استفاده از تكنيك SWOT تدوين و شناسايي مي شود. با بكارگيري اين تكنيك مي توان استراتژي هاي كارا و موثر بر عملكرد منابع انساني سازمان را تدوين كرد و با نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات در مورد سياست ها و استراتژي هاي كاربردي در حوزه منابع انساني براي سازمان هاي پروژه محور پرداخت.
-          كمي هم در مورد تكنيك SWOT توضيح دهيد؟
يكي از اهداف استراتژيك و مهم در سازمان ها، ارتقاء عملكرد كاركنان، توسعه فرهنگ سلامتي و بهبود كيفيت خدمات است كه واحد منابع انساني سازمان مي تواند در اين زمينه خدمات فراواني را ارائه كند و در چارچوب مديريت استراتژيك، نقش مهمي در برنامه هاي افزايش بهره وري، بهبود مستمر و ارتقاء كيفيت زندگي شغلي ايفا كند.
در فرآيند مديريت استراتژيك رويكرد ها و فنون بسياري مورد استفاده قرار مي گيرند كه در ميان آنها، تجزيه و تحليل SWOT متداول ترين است. تجزيه و تحليل SWOT يك ابزار پشتيباني مهم براي تصميم گيري است و معمولا به عنوان ابزاري براي تجزيه و تحليل نظامند محيط هاي دروني و بيروني سازمان به كار مي رود.
‏تجزيه و تحليل SWOT مهم ترين عوامل دروني و بيروني سازمان را خلاصه مي كند. اين عوامل تحت عنوان عوامل استراتژيك تاثير گذار بر آينده سازمان شناخته مي شوند.
در واقع، اتخاذ تصميمات راهبردي و تدوين استراتژي در حوزه منابع انساني، همانند استراتژي در ساير حوزه هاي وظيفه اي مستلزم بررسي محيط خارجي و شنا سايي فرصت ها و تهديد هاي محيطي و نيز انجام ارزيابي داخلي براي آشكار شدن نقاط قوت و ضعف در اين حوزه است كه در اين مقاله با ارزيابي محيط داخلي و خارجي سازمان و ايجاد ماتريس SWOT و به كارگيري تكنيك تحليل شبكه در صدد انتخاب بهترين استراتژي براي سيستم منابع انساني سازمان هاي پروژه محور مورد مطالعه هستيم.
-          تاكنون در چه حوزه هايي موفق به انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي شده ايد؟
بررسي تاثير ابعاد ساختار سازماني بر استراتژي مديريت دانش، پژوهش در زمينه بازاريابي و تدوين استراتژي‌ها، تاكتيك‌ها، پروژه‌هاي حوزه‌هاي وظيفه‌اي در شركت هاي پروژه محور، بررسي برخي از موانع كارآفريني در شركت ملي حفاري، بررسي نقش برنامه ريزي و كنترل پروژه و تعيين مهمترين ابزار آن در پروژه ها EPD از ديگر پژوهش ها و عنوان مقاله هاي است كه از سوي اينجانب به رشته تحرير درآمده است.
-          با توجه به تحقيق انجام شده، وضعيت موجود سازمان هاي پروژه محور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
نيروهاي جوان، مستعد و آموزش ديده همواره يكي از مهمترين مسائل اساسي سازمان ها بوده است و با توجه به كمبود نيروي انساني مرتبط با نياز و همچنين هزينه بالاي تربيت و آموزش آن ها، استخدام نيروي ارزان و آموزش ديده از مهمترين برنامه هاي حال و آتي سازمان هاي پروژه محور بوده است.
سياست هاي سازمان ها در جذب، حفظ و ارتقا مهندسان جوان كه با هزينه هاي بالا در دانشگاه هاي مرتبط با صنعت كشورمان آموزش ديده و آماده به كار مي شوند، سبب شده است تا اين بخش عظيم نيروي انساني پيش از وارد شدن به بدنه صنعت و يا ماندگاري در آن، با استقبال گسترده شركت هاي خارجي و همچنين برخي از دانشگاه هاي بزرگ دنيا رو به رو شوند از اين رو خروج نيروي انساني جوان و آموزش ديده از كشور، تمايل به ادامه تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي و يا به استخدام درآمدن در شركت هاي بين المللي يكي از چالش هاي جدي سازمان هاي پروژه محور است كه بايد در اين زمينه فكر اساسي انديشيده شود.
-          سخن آخر!
نيروي انساني متخصص و دانش مدار بخشي از دارايي هاي يك سازمان و مهمترين مزيت رقابتي در اقتصاد دانش محور امروز است. ارائه محصولات و خدمات متفاوت و با كيفيت، كاهش هزينه ها، خلاقيت و نوآوري و افزايش رقابت پذيري از مزاياي وجود منابع انساني كيفي و دانش مدار است از اين رو استراتژي كسب و كار سازمان ها امروزه بر روي منابع انساني متمركز شده است.
در ميان صنايع، صنعت نفت به عنوان محور توسعه كشور، تا ساليان دراز اهميت و جايگاه برتر خود را خواهد داشت. بديهي است تداوم و استمرار فعاليت ها در گرو پويايي منابع انساني و هم راستايي با تحولات ملي، منطقه اي و جهاني و تلاش براي تجهيز به فناوري ها و استراتژي هاي نوين است از اين رو زمينه سازي براي جريان اطلاعات علمي و فناوري و تسريع در بكارگيري آنها از سوي متخصصان اين صنعت يك اقدام مستمر و راهبرد كليدي براي اين صنعت است.
با توجه به نقش مهم نيروي انساني در موفقيت سازماني، تربيت و جذب نيروهاي متخصص براي اين بخش از صنعت بسيار ضروري است و لذا بايد راهكارهايي براي ايجاد انگيزش بيشتر كار در اين صنعت به ويژه مناطق عملياتي انديشيد.


بازگشت به آخرين اخبار
مهربانی، زبانیست که حتا ناشنوایان آن را می‌ شنوند و نابینایان آن را می ‌بینند. مارک تواین
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company