1391/11/18
اهداي جايزه جهاني سازمان دانشي برتر به شركت نفت و گاز پارس

اهداي جايزه جهاني سازمان دانشي برتر به شركت نفت و گاز پارس

جايزه جهاني سازمان دانشي برتر (MAKE) امروز طي مراسمي در دانشگاه صنعتي شريف به دكتر زهيري، سرپرست شركت نفت و گاز پارس اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس، در دومين ارزيابي سازمانهاي ايراني (MAKE) ، شركت نفت و گاز پارس به جهت طراحي راهبردها و روشهاي اصولي در مديريت دانش و استفاده مؤثر از انباشت دانش در خلق زنجيره ارزش حايز رتبه برتر شناخته شد.

هيات داوران جايزه جهاني سازمان دانشي برتر ، رتبه ويژه اين جايزه را به لحاظ اهتمام شركت نفت و گاز پارس در پياده سازي مديريت دانش محور و نيز خلق ارزش براي ذينفعان از طريق تبديل دانش و سرمايه فكري به محصولات ، خدمات و راهكارهاي برتر به دكتر زهيري، سرپرست اين شركت اهدا كرد.
شركت هاي ايراني در دومين دور از جايزه سازمان دانشي برتر بر اساس 150 شاخص بين المللي كه توسط دبيرخانه جهاني MAKE تعيين شده بود، مورد ارزيابي علمي و تكنيكي قرار گرفتند.
مديريت اثر بخش، اعتقاد سازمان به نقش محوري دانش در توسعه و تعالي ، نحوه تبادل دانش ، نوآوري و سرمايه فكري و يادگيري تغيير از جمله فاكتورهاي تعيين شده در ارزيابي شركتهاي ايراني بوده است.
دانشگاه صنعتي شريف نماينده جايزه جهاني MAKE در ايران است كه سالانه پس از انجام ارزيابي هاي گسترده توسط دبيرخانه اين جايزه ، سه سازمان به عنوان برترين هاي ايران به رقابت هاي آسيايي و سپس جهاني معرفي مي شوند.

بر همين اساس ،‌ دفتر راهبردي سازمان هاي دانش بنيان نيز از دو سال گذشته و همزمان با راه اندازي دبيرخانه اين جايزه جهاني در دانشگاه صنعتي شريف داير شده است.
شركتهاي برگزيده اين جايزه امروزه در آييني كه در حضور مهندس قلعه باني ، معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران ، مهندس شافعي ، معاون وزير صنعت و معدن و تجارت و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان مهمانان ويژه ، رئيس دانشگاه صنعتي شريف و رئيس شوراي عالي سازمان  هاي دانشي همراه بود ، با اهداي لوح سپاس مورد تقدير قرار گرفتند.
بازگشت به آخرين اخبار
  درزندگی دو انتخاب دارید:یاشرایط موجودرابپذیرید،یامسئولیت تغییر آن را.   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company