1391/11/21
سكوي فاز 18 پارس جنوبي بارگيري مي شود

سكوي فاز 18 پارس جنوبي بارگيري مي شود
بارگيري سكوي دريايي فاز 18 پارس جنوبي 23 بهمن ماه از يارد ساحلي ساخت سازه هاي دريايي خرمشهر انجام مي گيرد.

علي طاهري؛ مديرعامل شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج، با بيان اين مطلب اظهار داشت: سكوي فاز 18 يكي از سازه هاي مهم و سكوهاي تأثيرگذار در پروژه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي است.
 وي افزود: پيش از اين بارگيري نخستين سكوي اين پروژه كه مربوط به فاز 17 پارس جنوبي بود، بارگيري شد و پس از گذراندن مراحل بارگيري بر روي بارج، مهاربندي و ظي مسافت دريايي در محل پروژه نصب شد.
طاهري زمان لازم براي مهاربندي سكوي دريايي فاز 18 بر روي بارج انتقال دهنده را حدود 10 روز عنوان كرد و گفت: پس از تكميل مهاربندي ها، اين بارج به سمت محل پروژه حركت خواهد كرد و پيش بيني مي شود حدود 20 روز پس از آن موفق به نصب اين سازه دريايي در محل مورد نظر در فاز 18 پارس جنوبي باشيم.
 به گزارش موج، اجراي پروژه فازهاي 17 و 18 با هدف توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز و 80 هزار بشكه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد از سال 86 آغاز شده است و در سال جاري در مجموعه پروژه هاي مهرماندگار دولت قرار گرفته است.


بازگشت به آخرين اخبار
  عذربرادرت رابپذيرواگرعذري هم نداردبرايش عذري بتراش.امام علي(ع)   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company