1393/03/13
مراسم ساخت و بارگيري سكوي دريايي فاز 12 در خرمشهر

مراسم ساخت و بارگيري سكوي دريايي فاز 12 در خرمشهر

 
 
 
 
 
 
 


بازگشت به گزارش تصویری

 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company