1393/03/24
بارگيري بزرگترين سازه فراساحلي فاز 12 در ساحل اروند رود

بارگيري بزرگترين سازه فراساحلي فاز 12 در ساحل اروند رود

سكوي دريايي بزرگترين طرح توسعه پارس جنوبي موسوم به عرشه 12C كه تمامي مراحل طراحي و مهندسي و ساخت و اجراي آن به وسيله شركت هاي ايراني انجام گرفته است براي استقرار هميشگي بر روي چاههاي اين بخش از بلوگ گازي پارس جنوبي بارگيري شد.

 
 
 
 
 
 

بازگشت به گزارش تصویری

 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company