1393/05/22
بازديد مديرعامل شركت ملي نفت ايران از سكوهاي دريايي فاز 12

بازديد مديرعامل شركت ملي نفت ايران از سكوهاي دريايي فاز 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


بازگشت به گزارش تصویری

 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company