1393/11/07
ايسنا: تولید گاز پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی رکورد شکست

  ايسنا: تولید گاز پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی رکورد شکست

 گاز تحویلی فاز 12 پارس جنوبی با عبور از مرز 73 میلیون متر مکعب گاز در روز رکورد تولید گاز پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی را شکست.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در حال حاضر پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی به طور میانگین 2450 تن در ساعت گاز به شبکه سراسری تزریق می کند که رکورد تولید گاز را در پارس جنوبی شکسته است.
بر اساس این گزارش، رسول فلاح نژاد در جریان بازدید خبرنگاران از پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی با بیان این که روزگذشته ٧١ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق شده بود، تصریح کرد: گازهای سه سکویA، B، C و بخشی از گاز فازهای ٦ تا ٨ میدان گازی پارس جنوبی پس از فرآورش به شبکه سراسری کشور تزریق می شود.
فلاح نژاد با اشاره به این که پروژه فاز ١٢ پارس جنوبی از نظر سرمایه‌گذاری و درآمد بزرگترین پروژه صنعت نفت که در اجرای آن به مسائل محیط زیست توجه ویژه ای شده است، گفت:از تیرماه سال جاری تاکنون ١٠ میلیون بشکه میعانات گازی در هشت مرحله از این فاز صادر شده است.
مجری فاز ١٢ پارس جنوبی میزان بازیافت گوگرد در این فاز را ٩٩,٦ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: مشعل‌های فاز ١٢ پارس جنوبی به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی، در دریا و در مسیر باد نصب شده و ٦٧ درصد از گاز تزریق شده از فاز ١٢ پارس جنوبی از سکوی های این فاز تولید شده است و ٣٣ درصد نیز از فازهای ٦ تا ٨ تامین می شود.
فلاح نژاد با بیان این که براساس برنامه‌ریزی انجام شده پالایشگاه خشکی باید روزانه ٧٥ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق کند، اظهار کرد: امروز حدود ٣٩٠ میلیون مترمکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی به شبکه سراسری تزریق می شود که این میزان در سال گذشته ٢٨٥ میلیون مترمکعب بوده است.
به گفته مجری فاز 12 پارس جنوبی در حال حاضر تولید روزانه سکوی A این فاز معادل 22 میلیون متر مکعب در روز،‌ سکوی B معادل 18 میلیون متر مکعب و سکوی C معادل 10 میلیون متر مکعب در روز است که کارهای مطالعاتی برای تکمیل سکوی D نیز در دست اقدام است و ظرف دو ماه آینده با تکمیل 34 حلقه چاه تولید گاز فاز 12 به طور میانگین به 62 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید
 
 


بازگشت به آخرين اخبار

 
 گاز تحویلی فاز 12 پارس جنوبی با عبور از مرز 73 میلیون متر مکعب گاز در روز رکورد تولید گاز پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی را شکست.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در حال حاضر پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی به طور میانگین 2450 تن در ساعت گاز به شبکه سراسری تزریق می کند که رکورد تولید گاز را در پارس جنوبی شکسته است.
بر اساس این گزارش، رسول فلاح نژاد در جریان بازدید خبرنگاران از پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی با بیان این که روزگذشته ٧١ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق شده بود، تصریح کرد: گازهای سه سکویA، B، C و بخشی از گاز فازهای ٦ تا ٨ میدان گازی پارس جنوبی پس از فرآورش به شبکه سراسری کشور تزریق می شود.
فلاح نژاد با اشاره به این که پروژه فاز ١٢ پارس جنوبی از نظر سرمایه‌گذاری و درآمد بزرگترین پروژه صنعت نفت که در اجرای آن به مسائل محیط زیست توجه ویژه ای شده است، گفت:از تیرماه سال جاری تاکنون ١٠ میلیون بشکه میعانات گازی در هشت مرحله از این فاز صادر شده است.
مجری فاز ١٢ پارس جنوبی میزان بازیافت گوگرد در این فاز را ٩٩,٦ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: مشعل‌های فاز ١٢ پارس جنوبی به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی، در دریا و در مسیر باد نصب شده و ٦٧ درصد از گاز تزریق شده از فاز ١٢ پارس جنوبی از سکوی های این فاز تولید شده است و ٣٣ درصد نیز از فازهای ٦ تا ٨ تامین می شود.
فلاح نژاد با بیان این که براساس برنامه‌ریزی انجام شده پالایشگاه خشکی باید روزانه ٧٥ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق کند، اظهار کرد: امروز حدود ٣٩٠ میلیون مترمکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی به شبکه سراسری تزریق می شود که این میزان در سال گذشته ٢٨٥ میلیون مترمکعب بوده است.
به گفته مجری فاز 12 پارس جنوبی در حال حاضر تولید روزانه سکوی A این فاز معادل 22 میلیون متر مکعب در روز،‌ سکوی B معادل 18 میلیون متر مکعب و سکوی C معادل 10 میلیون متر مکعب در روز است که کارهای مطالعاتی برای تکمیل سکوی D نیز در دست اقدام است و ظرف دو ماه آینده با تکمیل 34 حلقه چاه تولید گاز فاز 12 به طور میانگین به 62 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید
 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company