1393/12/14
گزارش تصويري: نشست تخصصی بازخوانی درس آموخته های فازهای ١٢ و ١٧ و ١٨

گزارش تصويري: نشست تخصصی بازخوانی درس آموخته های فازهای ١٢ و ١٧ و ١٨

نشست تخصصی بازخوانی درس آموخته های فازهای ١٢و١٧و١٨ پارس جنوبي دوشنبه (١١ اسفند ماه) با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دست اندرکاران اجرای این فازها به میزبانی شرکت تاسیسات دریایی برگزار شد.

 

 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به گزارش تصویری

 

 

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company