1393/10/23
بازدیداعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از سکوی فاز ١٢

 بازدیداعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از سکوی فاز ١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 


بازگشت به گزارش تصویری

 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company